Донецьк: описовий звіт за листопад 2017 року

Комунікація

Протягом моніторингового періоду було проаналізовано 655 матеріалів. 255 у друкованих виданнях (газети «Приазовский Рабочий», «События» (м. Бахмут), «Знамя Индустрии», «Вісті Донбасу») та 400 в онлайн виданнях (сайти «0629.com.ua», «Восточный Проект», «Донецкие Новости», «Деловой Славянск»).

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Оцінки матеріалів за стандартами. З 5 можливих балів друковані видання набрали 3,67 (на 0,17 бала більше, ніж у попередньому періоді). Балансу думок журналісти традиційно дотримуються найгірше – 0,23 бала (більше на 0,17 бала, ніж у серпні 2017 р.). Відокремлення фактів від коментарів оцінено в 0,80 бала.

Матеріали, на думку експертів, написані доступною мовою – оцінені максимально (1 бал). У текстах відсутня мови ворожнечі. У більшості матеріалів було дотримано стандарт достовірності – 0,94 бала.

Найкращі показники щодо дотримання стандартів у газетах «Приазовский рабочий» (4,31 бали) та «Вісті Донбасу» (4,06 бали). «События» отримали – 3,56 бали, «Знамя Индустрии» – 3,44. Основною причиною низьких балів у газетах є відсутність балансу думок.

Матеріали з ознаками замовності («джинса» політична, комерційна, неналежно марковані матеріали)

У листопаді зафіксовано невеличке зменшення кількості замовних публікацій. Під час моніторингового періоду з усього контенту, що був оцінений, виявлено 3,9% матеріалів з ознаками замовності (на 0,2% менше, ніж у серпні).

У звітному періоді домінувала політична «джинса» (7 матеріалів). Комерційна – 3.

Матеріали з ознаками «політичної замовності» традиційно й здебільшого пов’язані з діяльністю органів місцевої влади, їх керівниками, структурами, які мають безпосереднє відношення до власників газет та основних донорів редакцій. Політиків місцевого та національного рівня, до яких є певний рівень лояльності з боку редакцій.

Яскравим прикладом прояву політичної «джинси» є розміщення прес-службою «Опозиційного блоку» абсолютно ідентичного матеріалу з коментарями Бориса Колеснікова в газеті «Приазовский рабочий» (№ 125 (20422) від 08.11.17 р. Назва матеріалу: «Реформы власти не выведут Украину из кризиса», с. 5) та у газеті «Знамя Индустрии» (№ 45 від 08.11.17 р. Назва матеріалу: «Реформы власти не выведут Украину из кризиса», с. 2). Підставами для такої оцінки, окрім ідентичності тексту, є той факт, що повністю тотожні матеріали розміщені на інших ресурсах (зокрема наприклад, на сайті газети партії «Опозиційний Блок»).

Цікавою відмінністю розміщеного матеріалу є те, що у газеті «Знамя индустрии» цей матеріал, хоч й неналежно маркований, але маркований, а у газеті «Приазовский робочий» йде у рубриці «На темы дня».

Спостерігається «дивний парадокс» у газеті «Вісті Донбасу». Незважаючи та те, що видання демонструє серед регіональних газет позитивні результати щодо дотримання журналістських стандартів (якщо окремо оцінювати окремі матеріали без прив’язки до загального контенту), йде просування керівника Донецької військово-цивільної адміністрації. Так, Павло Жебрівський виступає основним ньюзмейкером та діючою особою в області. З 36 матеріалів, опублікованих у випуску № 44 від 08.11.17 року, у 6-х були згадки та мова була йшла про нього або за його участю (17% від загального контенту). Безумовно, у таких матеріалах порушують актуальні теми, але прикрим є те, що журналісти обмежуються тільки коментарями очільника Донецької області. Яскравим прикладом такої роботи є матеріал «На Донеччині – перша куркульська сотня», де не було жодного коментаря з боку учасників проекту, який отримав широкий розголос в області та соціальних мережах. Враховуючи вищенаведене, газета «Вісті Донбасу» сильно втрачає позиції серед регіональних ЗМІ.

Матеріалів з ознаками пропаганди та маніпуляцій (пропаганда, проросійські приховані маніпулятивні меседжі, інші фейки та провокації) у моніторинговий період не виявлено.

Аналіз тем, жанрів, тональності, походження

Незмінно лідирує в обсязі контенту газет категорія «Інше» – 29%. Друковані видання зосереджені на темах і матеріалах розважально-довідкового характеру (побутові поради, рецепти, гороскопи тощо).

На другому місці по кількості знаходяться матеріали про події з життя місцевих громад, соціальної сфери на місцевому рівні, проблеми місцевої інфраструктури. Цій тематиці було присвячено 15%. Інтерес журналістів до неї впав на 4% у порівнянні з попереднім моніторинговим періодом. Третє місце посідає тема культури – 12%. Далі йде соціальний захист, охорона здоров’я, пенсійна реформа – 10%. Збільшення долі матеріалів за цією темою пов’язано із святкуванням Дня працівника соціальної сфери. Спорту традиційно присвячено 8% матеріалів. Криміналу та діяльності правоохоронних органаів – 7%. По 5% присвячено міжнародним новинам та економіці. По 2 – освіті і науці, ситуації у зоні АТО та зовнішній політиці. Лише по 1% набрали теми про ВПО та місцеве самоврядування. Взагалі не було публікацій, присвячених викриттю корупції та боротьбі з нею, а також надзвичайним подіям.

У друкованих засобах масової інформації найпопулярнішими є інформаційні жанри – новини, замітки, замітки з коментарем, звіти, репортажі (59%). На другому місці йде категорія «Інше» (25%), до якої віднесені різні оголошення, побутові поради тощо. По 3% – це прес-релізи, протокольні матеріали про діяльність органів влади. Інтерв’ю та аналітичні матеріалискладають – 2%. В цей моніторинговий період жодних журналістських розслідувань та рецензій читачам не запропонували.

У газетах 60% – це власні журналістські матеріали. Цей показник у порівнянні із попереднім моніторинговим періодом впав на 10%. Запозичені матеріали з чіткою ідентифікацією джерела інформації складають 22% (збільшення на 3%). У 18% випадків, матеріали не були ідентифіковані щодо їх походження та авторства.

Аналіз жанрового різноманіття та джерел походження матеріалів дозволяє зробити припущення, що у друкованих ЗМІ спостерігається або нестача журналістів, або небажання редакцій готувати більш якісний контент. Величезна кількість матеріалів запозичених та неідентифікованих матеріалів, а також коротких новинних повідомлень свідчить про фахову кризу у регіональних медіа.

У більшості матеріалів тональність нейтральна – 75%. Позитивна – у 21%, негативна – у 4%.

ОН-ЛАЙН МЕДІА

Оцінки матеріалів за стандартами. Онлайн медіа у моніторинговий період демонструють схожі з газетами результати (3,48 бали). Катастрофічно не дотримується баланс думок (0,11 бали). Оцінки цього стандарту нижчі за оцінки у газетах на 0,12 бали. Погіршились показники щодо дотримання стандартів у порівнянні із серпнем 2017 року. Найкращі показники дотримання стандартів за критерієм «доступність» -0,94 бали та «відсутність мови ворожнечі» -1 бал. Наступними йдуть «відокремлення фактів від коментарів» -0,69 бали та «достовірність» 0,63 бали.

Найкращі показники щодо дотримання стандартів продемонстрував сайт «Восточный проект» – 3,81 бали з 5 можливих. Далі йде сайт «0629.com.ua» 3,69 бали, «Деловой Славянск» -3,31. Замикають список «Донецкие новости»- 3,13 бали. Головною причиною низької оцінки є відсутність балансу думок. У своїй більшості он-лайн медіа зорієнтовані на подачу коротких новин або довідкової інформації. Це вимагає швидкості подачі матеріалів, а не детального відпрацювання теми. Збільшення матеріалів аналітичного характеру та жанрового різноманіття в значній мірі компенсували б відсутність балансу думок у новинах.

Матеріали з ознаками замовності («джинса» політична, комерційна, неналежно марковані матеріали)

В онлайн медіа спостерігається значне збільшення обсягу матеріалів з ознаками замовності – 7% (на 4,3% більше, ніж у попередньому моніторингу). Кількість матеріалів з ознаками політичної замовності більше, ніж комерційної (15 – політична «джинса», 13 – комерційна).
Найбільшу кількість матеріалів з комерційною «джинсою» було виявлено на сайті 0629.com.ua – 7 матеріалів. На ресурсі матеріали рекламного характеру позначаються відповідно до норм закону. Однак, частина тотожних по змісту новин розміщуються під рубрикою «Новости компаний».

Донецьк, звіт, листопадЩодо джинси на сайті «Донецкие Новости». Слід звернути увагу на те, що це не традиційна політична «джинса». Всі 12 матеріалів були віднесені до матеріалів, що містять проросійські (сепаратистські) меседжі, 7 з яких віднесено до пропагандистських. Протягом тижня з 6 по 12 листопада 2017 року була розміщена серія матеріалів, яка відверто рекламувала участь у збройних силах т.з. «ДНР». Зокрема, це матеріали: від 10.11.2017 «Не такие маленькие деньги: В «ДНР» назвали зарплаты в «армии»» (https://dnews.dn.ua/news/656669), від 10.11.2017 «Острый вопрос: В «ДНР» рассказали об «армейских» пенсиях» ДНР» (https://dnews.dn.ua/news/656682), від 11.11.2017 «Как ни крути, все дороги ведут в военкомат, – «военкомат ДНР» (https://dnews.dn.ua/news/656761).

Також не зрозумілим є просування товарів, які виробляються у маріонеткових «республіках» та вихваляння їх економічного «чуда» (07.11.2017 «В Донецк зашла крупнейшая сеть бытовой техники (Фото)» (https://dnews.dn.ua/news/656326), 08.11.2017 «Продукцию «республики» покупают в России и странах Таможенного Союза, – «ДНР»»(https://dnews.dn.ua/news/656428), 09.11.2017 «В «ЛНР» готовят к запуску завод по производству пластиковых труб» (https://dnews.dn.ua/news/656583) тощо.

Донецьк, звіт, листопадТакож спостерігається маніпулювання ілюстраціями до матеріалів. Яскравим прикладом є матеріал про миротворчу місію із зображенням «російського миротворця», що викривляє саму суть матеріалу, де мова йде про сили ООН. Така маніпуляція підштовхує читача до сприйняття Росії як єдиного миротворця (09.11.2017 «Предложение Кремля по миротворцам на Донбассе поддержал посол ЕС в Москве» (https://dnews.dn.ua/news/656573).

І назви, і сам контент матеріалів є відверто антидержавним та викликають занепокоєння, на яке повинні відреагувати відповідні служби.

Аналіз тем, жанрів, тональності, походження

За цей моніторинговий період більшість матеріалів в онлайн-виданнях було присвячено життю місцевих громад – по 17%. На другому місці йде категорія «Інше» – 13%. Третє місце посідають матеріали про ситуацію в зоні АТО – 11%.

До категорії «Інше» віднесено 14% оцінених публікацій. Найменше увага приділена таким темам як культура (4%), спорт (4%), освіта і наука (3%), надзвичайні ситуації (2%), зовнішня політика (2%), місцеве самоврядування (1%). Вперше за останній час з’явилися матеріали щодо корупції та її викривання (2%).

В онлайн ЗМІ, як і в газетах, схожа ситуація щодо розподілу матеріалів за жанрами. Переважна більшість – це інформаційні жанри та прес-релізи, протокольні матеріали, офіційні звіти державних установ.

Щодо визначення джерел інформації – в он-лайн медіа ситуація дещо відрізняється від друкованих. Майже половина – це власні матеріали (48%). Запозичених з інших джерел – 41%. У 11% новин джерело інформації не було ідентифіковано. Всі матеріали, які були оцінені, подавались у доступній та зрозумілій формі.

В більшості матеріалів он-лайн-медіа тональність була нейтральною -62%. Показник матеріалів з позитивною тональністю 24%. Решта – це матеріали, які мали негативну тональність – 14%.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *