Донецьк: описовий звіт за червень 2018 року

Регіональні медіа

Протягом моніторингового періоду було проаналізовано 664 матеріали. 264 у друкованих виданнях (газети «Приазовский Рабочий», «События» (м. Бахмут), «Знамя Индустрии», «Вісті Донбасу») та 400 в онлайн виданнях (сайти «0629.com.ua», «Восточный Проект», «Донецкие Новости», «Деловой Славянск»).

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Оцінки матеріалів за стандартами

Всі матеріали у газетах, що оцінювались, продемонстрували результат вище середнього. З 5 можливих балів друковані видання набрали 3,64 (на 0,14 бали менше, ніж у лютому 2018 року). Стандарт балансу думок дотримується журналістами найгірше – 0,13 бали. Відокремлення фактів від коментарів оцінено в 0,73 бали. Не краще журналісти дотримуються і стандарту достовірності (0,79).

Матеріали, на думку експертів, написані доступною мовою та не містять мови ворожнечі – оцінені максимально (1 бал).

Найкращі показники щодо дотримання стандартів у газетах «Вісті Донбасу» – 4,06 бали та «Знамя Индустрии» – 4,00 бали. Гірші показники у газетах «Приазовский рабочий» (3,94 бали (показник збільшився на 0,25 балів) та «События» – 2,96 бали (показник зменшився на 0,35). Основною причиною низьких балів у газетах є відсутність балансу думок, а також зменшення показників таких стандартів як відокремлення фактів від думок та достовірність.

Матеріали з ознаками замовності («джинса» політична, комерційна, неналежно марковані матеріали)

У червні 2018 року зафіксовано незначне зменшення замовних публікацій. Під час моніторингового періоду з усього контенту, що був оцінений, виявлено 6,3% матеріалів з ознаками замовності (6,7% у лютому 2018 року).

У звітному періоді домінувала політична «джинса» над комерційною. У червні 2018 року політична «джинса» була присвячена діяльності представників влади та політичних сил, пов’язаних з ними. А також структурам, які пов’язані із власниками газет (благодійні фонди, комерційні структури).

Яскравим прикладом замовного матеріалу є публікації від «Громадсько-політичної платформи Надії Савченко». У двох газетах був розміщений цілком ідентичний матеріал «Надія Савченко: «Наші політики грають так, як домовляться олігархи».

Звіт. червень 2018

Донецьк. Звіт. Червень 2018У газеті «Знамя Индустрии» (№24 (15033) від 13.06.18 р., с. 7) цей матеріал не мав жодної позначки «замовності», але був розміщений у рубриці «думка». У газеті «События» (№24 (1275) від 13.06.18 р., с. 3) цей самий матеріал позначений «на правах реклами».

У газеті «Приазовский рабочий», окрім матеріалів про місцеву владу, доволі активно розміщуються матеріали про діяльність Фонду Ріната Ахметова. Підставами для віднесення до матеріалів з ознаками замовності є розміщення цілком або майже ідентичних матеріалів в інших ЗМІ/інформаційних ресурсах, а також просування інтересів однієї сторони (зокрема мова йде про Ріната Ахметова, якому підконтрольна газета (http://segodnya-multimedia.com/?page=8)).

Звіт. червень 2018Незважаючи на те, що під час моніторингу голова Донецької обласної військово-цивільної адмінстрації Павло Жебрівський пішов у відставку, у газеті «Вісті Донбасу» (№ 21 від 14.06.18 р.) акцентувалася увага на його роботі та діяльності влади. У таких матеріалах порушують актуальні теми, але журналісти обмежуються тільки коментарями очільника Донецької області або чиновників без залучення коментарів інших зацікавлених сторін. Яскравим прикладом такої подачі суспільно-важливої інформації є матеріал «Зустріч із представниками громадських асоціацій» ((№ 21 від 14.06.18 р., с. 2), де не було жодного коментаря від представників громадських асоціацій, а цитувався лише Павло Жебрівський. Враховуючи вищенаведене, газета «Вісті Донбасу» втрачає авторитет серед читачів.

Узагальнюючі дані моніторингу на оцінку «джинси» такі: найбільша кількість матеріалів з ознаками комерційної та політичної замовності виявлена у газетах «Знамя Индустрии» (7,8%), «Вісті Донбасу» (7,3%), «Приазовский рабочий» (6,0%). Найменший показник – газета «События» (м. Бахмут) – 1,7%.

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій (пропаганда, проросійські приховані маніпулятивні меседжі, інші фейки та провокації)

У моніторинговий період у друкованих ЗМІ не було виявлено матеріалів з проросійськими меседжами.

Матеріали з неналежним маркуванням реклами. У моніторинговий період було виявлено 3,2% матеріалів з неналежно маркованою рекламою. До таких матеріалів віднесено рекламні блоки, які не були позначені у відповідності до ст. 9 «Ідентифікація реклами» та Закону України «Про рекламу».

Аналіз тем, жанри, тональність, походження

Незмінно лідирує в обсязі контенту газет категорія «Інше» – 23%. Друковані видання біля чверті публікацій присвячують темам розважально-довідкового характеру (побутові поради, рецепти, гороскопи тощо).

На другому місці – матеріали про події з життя місцевих громад, соціальної сфери на місцевому рівні, проблеми місцевої інфраструктури. Цій тематиці було присвячено 17% текстів. Третє місце посідають теми соціального захисту, охорона здоров’я, пенсійна реформа – 9%. В основному матеріали були присвячені Дню працівників охорони здоров’я, а не висвітленню реального стану у цій сфері. Кримінал та діяльність правоохоронних органів висвітлюються у 8% текстів. По 6% – присвячено спорту та економіці, 5% – політиці та політикам, ситуації у зоні проведення операції Операції об’єднаних сил, культурі, 4% – іноземним новинам та новинам урядів інших держав. По 3% текстів присвячено вітчизняній зовнішній політиці та міжнародним новинам, проблемам переселенців та місцевому самоврядуванню. Тільки 2% – питанням корупції. Висвітлення корупції було прив’язано до офіційної урядової інформації щодо прийняття рішення про Антикорупційний суд. По-суті, ці матеріали не мали на меті викриття або акцентування уваги суспільства на конкретних корупційних діях. Лише в 1% контенту журналісти пишуть про місцеве самоврядування. Майже не було публікацій, присвячених освіті та науці.

У друкованих засобах масової інформації найуживанішими є інформаційні жанри – 47%. На другому місці йде категорія «Інше» – 20%, до якої віднесені різні оголошення, побутові поради тощо. 13% – прес-релізи (цей показник демонструє зростання на 6% за рахунок зменшення інформаційних жанрів). 5% – листи в редакцію, 4% – аналітичні матеріали (кореспонденція). По 3% – це аналітичні матеріали (статті, огляди), інтерв’ю та художні жанри. Авторські колонки складають 2%. В цей моніторинговий період жодних журналістських розслідувань та рецензій читачам не запропонували.

У газетах 60% – це власні журналістські матеріали. Цей показник у порівнянні із попереднім моніторинговим періодом зріс на 10%. Запозичені матеріали з чіткою ідентифікацією джерела інформації склали 22%. В основному це інші ЗМІ або прес-служби організацій та установ. У 18% випадків, матеріали не були ідентифіковані щодо їх походження та авторства.

У більшості матеріалів тональність нейтральна – 64%. Позитивна – у 30%, негативна – у 6%.

ОН-ЛАЙН МЕДІА

Оцінки матеріалів за стандартами

Журналісти онлайн медіа у моніторинговий період дотримувались стандартів трохи краще – 3,74 бали з 5. Найвищими є показники дотримання стандартів за критерієм “доступність” (1 бал). Далі йдуть – “відсутність мови ворожнечі” (0,98 бали) та “достовірність” (0,92). Невисокі показники демонструє відокремлення фактів від коментарів – 0,63% бали. Найгірша ситуація з дотриманням балансу думок – 0,20 бали, хоча цей показник у порівнянні із попереднім моніторинговим періодом збільшився.

Найкращі показники щодо дотримання стандартів продемонстрували сайти «Донецкие новости» (4 бали з 5 можливих) та сайт «0629.com.ua» (3,81 бали). Сайти «Восточний Проект» та «Деловой Славянск» набрали по 3,56 бали. У своїй більшості онлайн медіа зорієнтовані на подачу коротких новин або довідкової інформацій. Це вимагає скоріше швидкості подачі матеріалів, аніж детального опрацювання теми. Збільшення матеріалів аналітичного характеру та жанрового різноманіття в значній мірі компенсували б відсутність балансу думок у новинах.

Матеріали з ознаками замовності («джинса» політична, комерційна, неналежно марковані матеріали)

В онлайн медіа зафіксовано– 2,9% матеріалів з ознаками замовності (3% у лютому). На сайтах домінує комерційна «джинса».

Найбільшу кількість матеріалів з комерційною «джинсою» виявлено на сайтах 0629.com.ua та «Деловой Славянск». Це матеріали рекламного характеру, які просувають продукцію комерційних структур або формують їх позитивний імідж.

11% неналежно маркованої реклами було виявлено на сайті 0629.com.ua в рубриці «Новости компаний», що не відповідає нормам, визначеним у Законі України «Про рекламу».

Узагальнюючи дані моніторингу, найбільше матеріалів з ознаками комерційної та політичної замовності було розміщено на сайтах «Деловой Славянськ» (4,5%) та 0629.com.ua (4,0%). На цих ресурсах домінує комерційна «джинса». Найменше її на сайтах «Восточний Проект» та «Донецкие новости» – по 1,5%

Олена Самойленко, експерт моніторингової групи, зазначає: «Сайт 0629 – зловживає рубрикою “Новости компаний”. Там можна побачити як соціально значущі матеріали (наприклад, інформацію про мобільні бригади психологічної допомоги населенню, що перебуває на території збройного конфлікту). А також суто рекламну інформацію комерційного характеру (про акції торгівельних та виробничих фірм). Також продовжується традиція “паркету” – міський голова Бойченко цитується, до того ж в першу чергу, навіть там, де головними дійовими особами не є представники влади.

Проросійські меседжі. На сайті «Донецкие новости» було виявлено 5% публікацій, які віднесені до матеріалів, що містять проросійські (сепаратистські) меседжі. У порівнянні із попереднім періодом кількість таких матеріалів зменшилась на 2%, але їх наявність викликає занепокоєність.

В основному ці матеріали були пов’язані із висвітленням ситуації на лінії фронту. Зокрема мова йде про надання інформації зі зведеннями щодо обстрілів території псевдо республік з боку українських силовиків. Слід зауважити, що у матеріалах нібито подається баланс думок – позиції двох сторін, але пряме посилання на ватажків бойовиків та «офіційні» структури ворогів легітимізують їх. Подача неперевіреної, пропагандистської інформації сприяє викривленню ролі держави та її силових структур у війні на сході України.

Донецьк. звіт. червень 2018 Такі тексти представляють Україну як агресора, що знищує населення Донбасу. Приклад такого матеріалу: «Сводка из зоны ООС за 12 июня: Версии сторон конфликта» від 12.06.18 р. (https://dnews.dn.ua/news/679149)).

Іншою групою матеріалів просепартистського характеру є тексти, присвячені висвітленню цивільного життя на території маріонеткової республіки, які також легітимізують структури управління окупованих територій. Зокрема мова йде про діяльність «єдиного реєстраційного центру» (матеріал «За каждой дверью – Захарченко: Что творится внутри «единого регистрационного центра» Донецка (Фото) (https://dnews.dn.ua/news/679320)) та пошти «ДНР» (матеріал «Неизгладимое впечатление: Жители Донецка показали свои отделения «республиканской» почты (Фото, видео)» (https://dnews.dn.ua/news/679330)). Журналісти дозволяють прямий передрук, цитування ватажків бойовиків без критичної оцінки та представлення думок української влади, вітчизняних експертів. Маніпулятивні назви матеріалів сприяють формуванню громадської думки, що окуповані території – це незалежні утворення з власними інститутами управління. В умовах інформаційної війни розміщення таких матеріалів неприпустиме.

Аналіз тем, жанри, тональність, походження

За моніторинговий період більшість матеріалів було присвячено життю місцевих громад – 25%. На другому місці йдуть матеріали, присвячені ситуації в зоні проведення Операції об’єднаних сил – 15%. Третє місце посідають матеріали про кримінал та діяльність правоохоронних органів – 13%.

11% матеріалів віднесено до категорії «Інше». По 7% набрали теми, присвячені переселенцям та соціальному захисту, охороні здоров’я, пенсійному забезпеченню. 5% – спорту, по 3% – місцевому самоврядуванню, культурі, надзвичайним ситуаціям, вітчизняній зовнішній політиці. 2% – освіта та наука. Діяльність політиків та політичні партії майже не висвітлювались (1%). Матеріалів про боротьбу із корупцією та іноземних новин не було.
Жанри. В онлайн ЗМІ, як і в газетах, схожа ситуація щодо розподілу матеріалів за жанрами. Переважна більшість – це інформаційні жанри та прес-релізи, протокольні матеріали, офіційні звіти державних установ.

Більше половини – це матеріали, запозичені з інших джерел – 51%. 41% складають власні матеріали. Частка власних матеріалів збільшилась на 9% порівняно з лютим. У 8% новин джерело інформації не було ідентифіковано. Всі матеріали, які були оцінені, подавались у доступній та зрозумілій формі.

В більшості матеріалів онлайн медіа тональність була нейтральною (61%). Показник позитивних матеріалів складає 28%. Решта – це матеріали, які мали негативну тональність – 11%.

Коментарі експертів:

Сергій Бондаренко, керівник моніторингової групи: «Аналіз контенту свідчить, що регіональні ЗМІ зосереджені у більшості випадків на висвітленні місцевих новин, що є цілком логічним. Але викликає занепокоєність співвідношення та зміст загальнонаціональних новин та новин на місцях. У більшості випадків загальнонаціональні новини зводяться до трансляції офіційної інформації. Журналістам слід зосередитись на критичному аналізі того, що відбувається у державі та адаптації цієї інформації до потреб місцевих мешканців, особливо що стосується децентралізації, зовнішньої політики (європейська та північноатлантична інтеграція), ситуації у зоні проведення ОСС. Відсутність такої інформації сприяє закріпленню стереотипів та міфів «відірваності» від загальнонаціональної політики та тяжіння до Російської Федерації чи ОРДЛО, меседжі яких є більш зрозумілими для них».

Олена Самойленко, експерт моніторингової групи: «Сайт 0629 – зловживає рубрикою “Новости компаний”. Там можна побачити як соціально значущі матеріали (наприклад, інформацію про мобільні бригади психологічної допомоги населенню, що перебуває на території збройного конфлікту). А також суто рекламну інформацію комерційного характеру (про акції торговельних та виробничих фірм). Також продовжується традиція “паркету” – міський голова Бойченко цитується, до того ж в першу чергу, навіть там, де головними дійовими особами не є представники влади. “Восточний проект” потішив відсутністю “джинси” (наявний лише один матеріал, що містить ознаки замовності), але прикрою тенденцією є приписування авторства текстам, запозиченим або з просторів Інтернету (всілякі ТОПи – найкрасивіших будівель, найгарніших басейнів, найцікавіших скульптур тощо) або з офіційних повідомлень державних установ (комунальних відомств, МЧС, податкової). Тобто журналісти ставлять свій підпис під по суті оголошеннями (наприклад, про роботу гарячої телефонної лінії), не доклавши жодних зусиль до того, щоб доповнити або розширити повідомлення. Маємо певний парадокс: маємо підпис і вимушені ідентифікувати матеріал як власний видання, але по суті він є запозиченим (і іноді навіть вказується джерело!) з офіційного сайту якоїсь установи».

Володимир Кіпень, експерт моніторингової групи: «Сумарно донецькі регіональні медіа демонструють в цілому нейтрально-позитивне висвітлення життя, відходячи від масованої “чорнухи”. Це позитивний і затребуваний громадянами тренд. Зменшується і кількість “джинси”, хоча стійкість цього визначиться лише на старті виборчої кампанії восени. Відзначаючи як позитив достатнє різноманіття тематики та жанрів, все ж залишаються не побореними редакціями старі проблеми наповненості видань гострими матеріалами з життя громад, антикорупційними розслідуваннями, життєвими історіями успіху в змінах на краще. Гострого засудження потребують колабораціоністські матеріали, що дозволяють собі “Донецкие новости”.»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *