Моніторинговий звіт за січень 2024 року – Одеська область

Ця хвиля моніторингу регіональних медіа Одещини засвідчила, що тематика війни та бойових дій очевидно актуалізується друкованими медіа та продовжує визначати порядок денний онлайн-сегменту місцевих ЗМІ як пріоритетна проблемно-тематична сфера, хоч вона поступається увагою життю місцевої громади в сегменті друкованих ЗМІ та криміналу і діяльності правоохоронних органів – у онлайн-медіа.  

Цієї хвилі моніторингу порядок денний місцевих ЗМІ Одещини онлайн сегменту значною мірою визначає увага до експлікації конфлікту місцевої влади з компанією, що забезпечує міське автобусне перевезення та пов‘язується з колишнім заступником мера Одеси, який залишив посаду, та неефективне використання коштів місцевого бюджету на ремонтування дорожнього покриття у центрі Одеси, у чому також вбачається провина місцевої влади.   

Моніторинговий період припав на важкий для Одеси момент – масовані ракетні обстріли, що призвели до значних руйнувань житлового фонду міста, коли багато людей залишилися без домівок. Місцеві ЗМІ, як друковані, так і електронні, жваво долучилися до висвітлення цієї теми та вирішення питань, з нею пов‘язаних: оприлюднення оперативної інформації про постраждалих та вжиті заходи шодо ліквідації наслідків обстрілів; покрокові інструкції щодо отримання компенсації за зруйноване житло; історії одеситів, що вже отримали підтримку держави тощо. 

В обидва сегменти місцевих медіа (онлайн та друковані ЗМІ)  повертається оприлюднення матеріалів з ознаками замовності,  політична і комерційна джинса. 

У січні 2024 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох провідних друкованих видань та сайтів Одеської області. Для аналізу було обрано наступні медіа: газета «Вечірня Одеса» (суспільно-політичне регіональне видання Одеської області), газета «Чорноморські новини» (громадсько-політична газета Одещини), газета «Одеське життя» (щотижнева газета Одеської області), газета «Кур‘єр тижня» (регіональний інформаційно-рекламний щотижневик, що охоплює райони Одещини: Ізмаїл, Кілія, Болград, Рені); сайт «Думская.net» https://dumskaya.net/, сайт «Odessa.online» https://odessa.online, сайт «048.ua» https://www.048.ua/, сайт «УСІonline» https://usionline.com/.  Газета «Кур‘єр тижня» цього разу представлена у моніторингу онлайновою версією матеріалів, оскільки через складну безпекову ситуацію в Ізмаїльському регіоні повноцінний друкований випуск газети було затримано. 

За період з 22 по 28 січня 2024 року загалом оцінено 211 публікацій у друкованих виданнях і 400 дописів на сайтах. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні продовжує залишатися на сталих середніх позиціях. Оцінка професійності одеських місцевих видань у січні 2024 року становить 10,17 з максимально можливих 12 балів, що трохи нижче показника попередньої хвилі (9,61). Серед проаналізованих видань дві газети пропонують читачам більш якісний контент: «Вечірня Одеса» (10,63) та «Кур‘єр тижня» – 10,31 балів. Найнижчий показник дотримання стандартів має «Одеське життя» – 9,69, а минулої хвилі в аутсайдерах була «Вечірня Одеса» (9,06 балів). Лідери та аутсайдери за цими критеріями змінили позиції.  

При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,92 бали, що навіть нижче попередніх даних (0,98 бала). Звертаємо увагу, що  найретельніше цього стандарту дотримується «Вечірня Одеса» (1,19 бала). Найнижчим цей показник є у «Одеського життя» – 0,50 бала. Такий стандарт якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,80 з 2 максимально можливих балів, що підтверджує тенденцію з попередніх хвиль моніторингу. У цьому контексті газета «Чорноморські новини» відстає від колег.   

Стандарт достовірності витримується місцевими виданнями на високому  рівні – 1,84 бали. Порушується він в основному за рахунок видання «Чорноморські новини» (1,56 бала), що залишається сталим з попереднього періоду моніторингу. Традиційно ці видання «спеціалізуються» на публіцистичному форматі викладу інформації, вважаючи доречним транслювати міркування та факти без посилання на джерела. Стандарт повноти дотримано на рівні 1,61 бали, що дещо вище, ніж у попередню хвилю моніторингу.  Стандарт «відсутність мови ворожнечі» традиційно витримується в місцевих ЗМІ, як і стандарт доступності тримається на рівні 2 балів. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці місцевих видань Одеської області, які досліджувались у січні 2024 року, цієї моніторингової хвилі складає 1,9% (4 матеріали), а минулого разу експертна група фіксувала 4% джинси у друкованих ЗМІ. При цьому матеріалів протокольно-офіційного характеру – 9 публікацій (4,3%), де абсолютним лідером є «Вечірня Одеса» (12,2%). 

Замовні матеріали присутні в газетах «Вечірня Одеса» (1 публікація, комерційна джинса), «Чорноморські новини» (1 публікація, політична джинса) «Кур’єр тижня» (2 публікації, комерційна та політична джинса). Нижче подаємо приклади таких публікацій із зазначених ЗМІ, які підтверджують тенденцію повернення джинси на шпальти місцевих медіа. 

«Вечірня Одеса» (№7-8 від 25 січня 2024 року):

«Чорноморські новини» (№4 від 25 січня 2024 року):

«Кур‘єр тижня» – матеріал під назвою «Гандбольний клуб «Ізмаїл» успішно розпочав нови сезон в суперлізі чемпіонату України» (від 22 січня 2024 року):

«Кур‘єр тижня» (від 28 січня 2024 року):

Матеріалів рекламного характеру без маркування не так багато, але зустрічається: «Вечірня Одеса» (2 публікації, на першій та останній шпальтах випуску) та «Одеське життя» (1 матеріал). У «Кур‘єрі тижня», який цього разу не вийшов вчасно у друкованій версії, а в онлайновому форматі немаркована реклама відсутня. 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Експертна група вважає, що журналісти друкованих видань одеського регіону в умовах війни не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем, залишаючись відданими інтересам держави та своєї аудиторії як громадян України. 

Теми

Ця хвиля моніторингу підтвердила сталість уваги місцевих ЗМІ Одещини до життя місцевої громади (25%), на другому місці – тема великої війни та військових дій (12%), що вдруге поспіль фіксується експертною групою як одна з провідних проблемно-тематичних ліній. Культура, економіка та фінанси, зовнішня політика, історія і краєзнавство (5-9%) продовжують вже описану раніше тенденцію. Ці тематичні групи і попереднього разу мали середні показники тематичної пріоритетності. Інтерес до життя в умовах війни продовжує залишатися на рівні 3%.  

Цікаву ідею останнім часом реалізує газета «Вечірня Одеса». У минулий моніторинговий період ми фіксували наповнення рубрики «Мой двор» публіцистичними матеріалами-спогадами про стару Одесу. Цього разу маємо теж ностальгічні публікації про працівників чорноморського пароплавства, що покликано зберігати історичну пам‘ять і формувати відчуття причетності до «свого» контексту. Один з таких матеріалів у газеті «Вечірня Одеса» – «Мой белый пароход» (№7-8 від 25 січня 2024 року): 

Велика війна, яка перебуває у фокусі уваги друкованих ЗМІ Одещини, постає зокрема як розмова про допомогу Україні та Одесі зокрема з боку світової спільноти, серед представників якої є й колишні одесити. Один з таких матеріалів опубліковано в газеті «Вечірня Одеса» під назвою «Он привез тепло американских сердец» (№7-8 від 25 січня 2024 року): 

Тематична група «інше» за звітний період дослідження видань Одеської області складає загалом 19%.  Одеська експертна група в чергови раз констатує зниження інтересу до розважального контенту тематичної групи «Інше» (кросворди, анекдоти, астропрогнози тощо). 

Газета «Чорноморські новини» продовжує цікаву традицію для підвищення рівня медіаграмотності населення під назвою «Фейк під носом» (№4 від 25 січня 2024 року).  

Жанри матеріалів

Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів (62%). 130 публікація – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі, що є сталою тенденцією протягом останніх хвиль моніторингу, яка при цьому посилюється у друкованих ЗМІ. 9% представлено аналітичними жанрами (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні не у всіх виданнях, серед яких лідирують «Кур’єр тижня» та «Вечірня Одеса», проте у всіх проаналізованих друкованих ЗМІ є аналітика. Подекуди місцеві медіа радують читачів жанрами інтерв‘ю (4%), протокольними матеріалами (2%) та художніми жанрами (3%). 

Тональність

Очевидним показником діяльності місцевих друкованих ЗМІ Одещини періоду війни стала підвищена емоційність їхньої тональності з настановами на позитивний життєствердний тон та віру у перемогу України, зокрема це стосується газет «Чорноморські новини» (7 матеріалів), «Вечірня Одеса» (1 матеріал), які прагнуть до будь-якого контенту додавати мажорності. Така тенденція є сталою вже протягом кількох хвиль моніторингу. Натомість цього разу одеська експертна група констатує тяжіння до пафосності та патетики у подачі інформації історично-краєзнавчого характеру, що робиться, на нашу думку, з метою патріотичного виховання аудиторії: «Від Алексєя до Олекси (відгук на книжку Олекси Різникова «Під пресом репресій») («Чорноморські новини», №3 від 18 січня 2024 року); «Як спала полуда з імені отамана Заболотного»; «До національних первнів» («Чорноморські новини», №4 від 25 січня 2024 року). 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Місцеві ЗМІ Одещини демонструють загальну тенденцію до мінімального використання неідентифікованого контенту (3%) за рахунок прогнозів погоди та астропрогнозів, в основному зосереджуючись на публікації власного контенту (55%), хоча часом передруковують з посиланням важливі, на їхню думку, якісні матеріали інших ЗМІ (41%). Звертає на себе увагу нова тенденція у роботі місцевих друкованих ЗМІ: значно підвищується відсоток передруків якісних публікацій та зменшення кількості власних матеріалів. Це, напевно, можна пояснити кризою людських і фінансових ресурсів місцевих ЗМІ, про що вони відкрито заявляють. Уникає неідентифікованого контенту газета «Чорноморські новини». 

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

У цілому онлайн видання Одещини демонструють ті ж тенденції, що й друковані медіа щодо дотримання стандартів, роботи з джерелами та особливо – з тематичними наповненням, що відрізняється від показників минулих хвиль моніторингу, коли ці тенденції різнилися. 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальний бал регіону щодо дотримання стандартів журналістики в онлайн виданнях – 10,34 бали з 12 можливих, що суттєво вище за показник попередньої хвилі моніторингу (9,73). Абсолютним лідером у цьому є сайт «УСІonline» (11,25), який минулого разу був аутсайдером з балом  9,63, а «Думская.net» (10,44), що минулого разу була на першій позиції, перемістилась на друге місце. Експертна група звертає увагу на зміни, помічені в інформаційній діяльності онлайн медіа «УСІonline», що, на нашу думку, й вивело це видання на першу позицію. Сайт за звітній період приділив значну увагу соціально значимим питанням, що часто залишаються поза увагою ЗМІ та підготував серйозні матеріали щодо притулків для людей без місця проживання; порятунок життя новонародженого немовляти; реставрацію унікальної ікони; захист тварин тощо (https://usionline.com/v-odesi-pratsiuie-nyzkoporohovyj-prytulok-dlia-bezdomnykh-shcho-tse-oznachaie-foto/; https://usionline.com/odeski-dytiachi-likari-vriatuvaly-zhyttia-novonarodzhenoi-divchynky-podrobytsi-foto/; https://usionline.com/v-odesi-vidrestavruvaly-unikalnu-ikonu-xix-stolittia-foto/; https://usionline.com/tsinne-kozhne-zhyttia-odesyty-namahaiutsia-vriatuvaty-rodynu-kiz-foto/). 

Найслабшим місцем електронних місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок (0,97 балів), цей показник дещо підвищився, хоч до цього падав протягом тривалого часу і фіксувався минулої хвилі моніторингу на рівні 0,91 бала. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Загальний показних замовності в онлайн медіа Одещини цього разу – 2% (8 публікацій). Одеська експертна група констатує повернення джинси в одеські ЗМІ, хоч цього разу її менше (у вересні 2023 року було – 13 публікацій).   

Замовні публікації продовжують з‘являтися в «048.ua» (3 матеріали), «Думская.net» (4 матеріали), «УСІonline»  (1 матеріал), в «Odessa.online» – джинса відсутня за звітний період.  При цьому між комерційною та політичною  джинсою – рівний рахунок (по 4 матеріали). «048.ua» спеціалізується на комерційній замовності, а «Думская.net» – на політичній: 

«Робота у сфері обслуговування в Одесі: вакансії з зарплатнею від 15 000 до 40 000 грн» («048.ua», https://www.048.ua/news/3722880/robota-u-sferi-obslugovuvanna-v-odesi-vakansii-z-zarplatneu-vid-15-000-do-40-000-grn); «Оренда квартир в Одесі: п’ять різних варіантів від 4 500 до 7 000 гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3724150/orenda-kvartir-v-odesi-pat-riznih-variantiv-vid-4-500-do-7-000-griven); «Робота водієм в Одесі: вакансії з зарплатою до 50 тисяч гривень» («048.ua»,  https://www.048.ua/news/3725092/robota-vodiem-v-odesi-vakansii-z-zarplatou-do-50-tisac-griven); «Одеського нардепа призначили президентом комітету в Парламентській асамблеї Ради Європи» («048.ua»,  https://dumskaya.net/news/odesskogo-nardepa-naznachili-prezidentom-komitet-181774/ua/); «На півдні Одещини – криза рибальства. Промислу заважає війна та надмірно дорогі аукціони» («Думская.net»,  https://dumskaya.net/news/na-yuge-odesskoy-oblasti-krizis-rybolovstva-prom-181808/ua/); «Парламентська асамблея Ради Європи закликала визнати депортацію українських дітей геноцидом» («Думская.net»,  https://dumskaya.net/news/parlamentskaya-assambleya-soveta-evropy-prizvala-181838/ua/);  «Куди піти в Одесі: бібліотечні селфі, полум`яне танго та «Кадіш» (Думская.net»,  https://dumskaya.net/news/kuda-poyti-v-odesse-bibliotechnye-selfi-plamenno-181844/ua/); «Мер Києва допоміг одеській бригаді Лицарів Зимового Походу (фото)» («УСІonline», https://usionline.com/mer-kyieva-dopomih-odeskij-bryhadi-lytsariv-zymovoho-pokhodu-foto/). 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Повністю відсутні проросійські меседжі, маніпуляції та фейки в місцевих електронних медіа. 

Теми

Онлайн видання Одещини демонструють такі тематичні тенденції та привертають увагу читачів перш за все до такої тематики: кримінал, діяльність правоохоронних органів (28%), життя місцевої громади (24%), воєнні дії (13%). Провідні теми залишаються сталими протягом тривалого часу, однак помітною є тенденція до збільшення уваги до кримінальної тематики та зниження – до теми воєнних дій. 

Події  щодо надзвичайних ситуацій та порятунку потерпілих представлені на рівні 8% від загальної тематики, життя в умовах війни – 5%, корупція та економіка – 4%.  

Тональність 

Тональність інформації в онлайн виданнях Одещини в цілому нейтральна. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Усі онлайн видання Одещини друкують в основному власний контент, посилаючись при цьому на іноземні ЗМІ, пресрелізи офіційних джерел в Україні. 

Висновок за результатами моніторингу

У друкованих та онлайн ЗМІ Одещини життя місцевої громади в стані війни продовжує перебувати в ТОПі журналістських публікацій, а тема великої війни та бойових дій пересувається нижче в порядку денному місцевих медіа. Журналістів значно менше цікавлять геополітичні аспекти російсько-української війни, тактика і стратегія проведення військових операцій, хронікування подій війни, як і міжнародний контекст загалом. Цього моніторингового періоду на перший план вийшли теми подолання наслідків обстрілів Одеси протягом січня і перипетії щодо місцевого самоврядування та ефективного використання бюджетних коштів (ремонт Деволанівського узвозу, організація роботи міського транспорту). 

Кримінальна проблематика в онлайн медіа продовжує залишатися на піку уваги вже протягом тривалого часу. Ця хвиля моніторингу продемонструвала, що онлайн видання Одещини та друковані ЗМІ регіону працюють в унісон, демонструючи схожі тенденції щодо дотримання стандартів. Констатуємо, що в друковані медіа повернулася замовність, яка представлена і в онлайн сегменті інформаційного поля Одещини. 

Олена Іванова,
координаторка Одеської експертної групи Інституту демократії ім. Пилипа Орлика

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *