Одеса – моніторинговий звіт за лютий 2019 року

ОУ лютому 2019 року експертна група ІДПО в Одесі дослідила контент чотирьох друкованих видань в Одеській області. Для аналізу було обрано 4 районні газети, що пройшли процедуру роздержавлення та мають власні сайти, які оновлюються: газета «Слово Приднестровья» (районна газета Білгород-Дністровського району Одеської області), сайт цього видання http://sp-press.com.ua/; газета «Дружба» (районна газета Болградського району Одеської області), сайт цього видання http://www.drugbabolgrad.com/ (газета роздержавлена, хоч на сайті це ще не відображено); газета «Вперед» (районна газета Роздільнянського району Одеської області), сайт цього видання http://vpered.od.ua/; газета «Окнянський вісник» (районна газета смт Окни Одеської області), сайт цього видання http://www.krvisnik.com/. За період з 4 по 10 лютого 2019 року загалом оцінено 373 публікації у друкованих виданнях і 103 дописи  на сайтах.

Друковані видання

Професійні стандарти

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні не надто висока.

Середня оцінка професійності одеських районних видань у лютому 2019 року становить 3,67 (з максимально можливих 5 балів).

Такий важливий для формування адекватної картини світу показник як стандарт «баланс думок / неупередженість» має найнижчі бали в усіх проаналізованих ЗМІ регіону – 0,14 бала.  Газета «Слово Приднестровья» загалом ігнорує цей стандарт журналістики, а газета «Вперед» дотримується його на рівні 0,3. Стандарт відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 0,77.  Найгірше цього стандарту дотримуються журналісти газети «Дружба» – 0,56. Дотримання стандарту достовірність (посилання на джерела) становить в загальній картині 0,80. Найгіршою є ситуація в газеті «Слово Приднестровья» – 0,63. Стандарт доступність майже повністю реалізується усіма аналізованими ЗМІ – 0,98, де лише «Слово Приднестровья» має дещо нижчі показники – 0,94.  Стандарт «відсутність мови ворожнечі» також знаходиться на рівні 0,98.

Матеріали із ознаками замовності, пропаганди, проросійські меседжі, фейки, неналежно марковані матеріали

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці регіонального медіаконтенту Одещини у лютому 2019 року становить 4,5%. При цьому в газеті «Окнянський вісник» маємо 2,2% матеріалів з ознаками замовності.  Політична джинса за звітній період зустрічалася на сторінках одеський ЗМІ у кількості 1-2 публікацій.

Стосовно публікацій, що мають неналежне маркування. 19,5% становлять матеріали, які слід ідентифікувати як немарковану рекламу у районних виданнях Одещини. При  цьому у виданні «Окнянський вісник» – 35,6%, а у виданні «Слово Приднестровья» – 40,7%. Тож маємо таке спостреження: де мало джинси, там багато неналежно маркованої реклами.

Матеріали з ознаками пропаганди, проросійських меседжів, фейків у друкованих ЗМІ не виявлені. Експертна група вважає, що журналісти реформованих видань одеського регіону не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем. На сторінках ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали, що несуть приховану загрозу державності, проросійські меседжі, неправдиві новини.

Теми, жанри, тональність, походження

Тематичне наповнення випусків місцевих газет засвідчує увагу редакцій перш за все до життя власного регіону, що досить прогнозовано й виправдано. Загалом життя місцевої громади, соціальна сфера висвітлюється у 18 % матеріалів. Найактивнішою тут стала газета «Дружба» – 31%, найнижчий показник має  газета «Слово Приднестровья» – 8%.

Менш популярними, але також досить важливими для місцевих ЗМІ виявилися теми охорона здоров’я, пенсійної реформи – 7%.  На політичні теми, про вибори журналісти писали у 5%. Також 5% контенту займали кримінал та діяльність правоохоронних органів  5 %. Проте, не всі видання демонструють відповідність загальним тенденціям. Наприклад, «Окнянський вісник» – 1%. демонструє також відхилення від загальної картини щодо  теми «соціальна сфера / охорона здоров’я / пенсійна реформа / малозабезпечені» та має показники на рівні 3%. Це ж видання найменше уваги приділяє темі криміналу та діяльності правоохоронних органів – лише 1% матеріалів.

Теми економіки та фінансів, проблем культури  та освіти у загальній картині тематичного наповнення інформаційного потоку регіональними медіа Одещини, які досліджувалися, не перевищують 3%.

Тематична група «інше» за звітній період дослідження реформованих видань, що досліджувались експертами ІДПО, складає загалом 52% (за рахунок публікації гороскопів, астропрогнозів, привітань, некрологів, оголошень). Натомість це перш за все стосується видань «Окнянський вісник» (79%) та «Слово Приднестровья» (71%), а видання «Вперед» та «Дружба» мають показники цієї тематики 10% та 38% відповідно».

Тільки на рівні 1% інтересу місцевих реформованих медіа знаходиться така тематика: військових дій, допомоги армії, повернення до мирного життя. Журналісти майже не пишуть на теми викривання корупції, проблем місцевого самоврядування, децентралізації, реформ на місцевому рівні. При цьому у виданні «Окнянський вісник» взагалі відсутні за досліджуваний період матеріли про життя в умовах війни, проблеми воїнів, решта видань мають по 1-2 таких публікацій.

Тільки «Газета «Слово Приднестровья», на відміну від інших видань регіону, приділяє увагу темі зовнішньої політики та міжнародних договорів. Оскільки у вересні 2018 року Білгород-Дністровська адміністрація підписала меморандум про взаєморозуміння з Програмою Розвитку ООН з метою поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення. Це й знаходить своє відображення в інформаційному потоці регіону», – зазначає експерт Ольга Мойсеєва.

Газета «Вперед» (Роздільнянський район) , на відміну від інших видань, приділяє увагу спортивній тематиці, розповідаючи про участь «своїх» у спортивних змаганнях як вдома, так і в інших регіонах України.

Проблеми вимушених переселенців, життя громадян в умовах війни не отримали свого висвітлення на сторінках одеських регіональних ЗМІ за досліджуваний період.

«Певно, редакції районних газет вважають, що громадяни їхнього регіону отримують таку інформацію з інших джерел, зокрема випусків телевізійних новин, та не вважають за необхідне спеціально акцентувати увагу на таких повідомленнях, ігноруючи по суті проблеми учасників Операції об’єднаних сил та вимушено переміщених осіб», – зауважує експерт Олена Іванова.  

Жанри матеріалів

Щодо співвідношення жанрів у медійному потоці, що його створюють місцеві ЗМІ, прослідковується декілька тенденцій. Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів. Зокрема з 373 матеріалів, що були проаналізовані експертами, 116 – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі. Ця тенденція є актуальною для усіх регіональних медіа Одещини, які досліджувалися. «Вперед» розмістили 54% інформаційних матеріалів, «Дружба»-35%, «Слово Приднестровья» – 22%, «Окнянський вісник» – 21%.

Загалом у медійному потоці одеського регіону за звітній період 51 % займають матеріали категорії «інше». На сторінках місцевих медіа журналісти зловживають прес-релізами, протокольними матеріалами, офіційними звітами державних установ. Вони складають 9% від загальної кількості матеріалів. Лідерами серед місцевих ЗМІ Одещини тут виступають газети «Вперед» та «Дружба»: 25 % та 11 % відповідно.  «Слово Приднестровья» та «Окнянський вісник» значно меншу увагу приділяють цій жанровій групі (2% та 1% відповідно), натомість охоче використовують привітання, некрологи, гороскопи та оголошення, які за методологією моніторингу зараховуються до категорії «інше». «Слово Приднестровья» 71% та «Окнянський вісник» – 72%.

Аналітичні та художньо-публіцистичні жанри на сторінках одеських регіональних ЗМІ представлені значно слабше: 4% та 2% відповідно. Група  жанрів «стаття, огляд» представлені на сторінках газет «Вперед» (7 матеріалів – 10%), «Дружба» (4 матеріали – 4%), а на сторінках газет «Слово Приднестровья» та «Окнянський вісник» зустрічаємо лише декілька статей та оглядів, тобто 1–3%.  У газеті «Дружба» представлено 7 матеріалів художньо-публіцистичних жанрів, і це найвищий показник серед ЗМІ, що досліджувались. Решта газет або зовсім не демонструють інтересу до таких матеріалів, або мають поодинокі публікації.

Загальну картину жанрового розмаїття збіднюють відсутність інтерв’ю, бліц-опитування та авторських колонок, які мають показники близько 1%, що виглядає дивним через популярність цих жанрів.

Експертам також здалося нелогічним ігнорування такого жанру як «лист в редакцію», що для місцевих медіа могло б певною мірою допомогти вирішити проблему зв’язку з аудиторією. Ми побачили лише один лист в редакцію за звітній період моніторингу та й той має ознаки замовності та може тлумачитись як джинса. Його опублікували у газеті «Окнянський вісник», де житель села Улянівка висловлює подяку селищному голові, його команді, за матеріальну підтримку що йому було надано на лікування [див.: «Окнянський вісник», №5, 2019, матеріал «Дякую за матеріальну допомогу!» (№ 93 у списку моніторингу)]. При цьому, що серед дописувачів одеських регіональних ЗМІ вистачає представників місцевої громади, активних освічених громадян, які публікують не листи в редакцію, а матеріали жанрів «замітка з коментарем», «огляд», «репортаж» та фактично стають позаштатними працівниками редакцій. Для прикладу пошлемося на матеріал І. В. Москул, завідувачки Окнянською громадською бібліотекою, яка публікує допис з нагоди Дня Соборності, дає історичну довідку та розповідає, як саме бібліотека долучилася до святкування цієї події («Окнянський вісник», №5, 2019, матеріал «День, якого ми чекали», № 75 у списку моніторингу). І це непоодинокий приклад.

На жаль, журналісти реформованих медіа ігнорують такі складні жанри, як журналістське розслідування (такі матеріали не представлені за звітній період взагалі), рецензія (1 матеріал із 373).  

Тональність інформації

Загалом у публікаціях місцевих ЗМІ Одещини переважає нейтральна тональність (80%), при цьому позитивна тональність становить – 18%, а негативна – 2%. Помітно, що у газеті «Дружба» позитивна тональність знаходиться на рівні 27%, що є найвищим показником, а в газеті «Окнянський вісник» – 7%, що є найнижчим показником.  Негативні за тональністю матеріали майже відсутні на сторінках місцевих одеський ЗМІ.

Походження контенту

Щодо співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту одеські регіональні ЗМІ демонструють загальну тенденцію до превалювання запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело (59%), відповідно не ідентифікованих за авторством матеріалів – 29% а власних – 13%. Проте, загальну тенденцію демонструють перш за все два видання – «Окнянський вісник» та «Вперед»: найбільший відсоток – запозичені матеріали із посиланням на автора/джерело, середній відсоток – не ідентифікованих матеріалів та найменший – власні публікації. Газета «Дружба» зберігає високий відсоток запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело (70%), натомість друкує більше власних матеріалів та мінімально використовує матеріали з неідентифікованим авторством (22% та 8 % відповідно).  В газеті «Слово Приднестровья» запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело 26%, не ідентифікованих за авторством матеріалів – 62%, а власних – 12%. Відсоток не ідентифікованих за авторством публікацій, на думку експертів, свідчить про низький професійний рівень редакційного колективу.

Онлайнові видання

Професійні стандарти

Середня оцінка рівня професійності сайтів одеських районних видань з огляду на дотримання базових стандартів журналістики у лютому 2019 року становить 3,74 (з 5 балів), що відображає і загальний рівень відповідних друкованих ЗМІ регіону.

Найслабшим місцем сайтів місцевих ЗМІ Одещини є збалансованість- 0,19 бала. Сайт газети «Слово Приднестровья» загалом ігнорує цей стандарт журналістики, а сайт газети «Вперед» дотримується його на рівні 0,31 бала, що є найвищим показником. У публікаціях краще відокремлюються факти від думок – 0,71. Тут найнижчий показник демонструє сайт газети «Дружба» – 0,38, а найвищі показники має сайт газети «Слово Приднестровья» – 1 бал. Матеріали є достовірними. Цей показник становить в загальній картині 0,92. Стандарт «доступність» майже повністю реалізується усіма аналізованими ЗМІ (0,94).  В публікації реформованих медіа відсутня мова ворожнечі – 0,98.

Матеріали із ознаками замовності, пропаганди, проросійські меседжі, фейки, неналежно марковані матеріали

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці регіонального медіаконтенту Одещини на сайтах місцевих ЗМІ у лютому 2019 року становить 9,2%. При цьому на сайті газети «Дружба» маємо 12,5% публікацій з ознаками замовності, а на сайті газети «Вперед» – 8,8%. Також моніторинг засвідчив, що сайт газети «Вперед» публікує найбільшу кількість комерційної джинси (5 матеріалів).  Політична джинса за звітній період зустрічалася на сайтах одеський ЗМІ у кількості 1-2 публікацій.

Теми, жанри, тональність, походження

Тематичне наповнення сайтів місцевих газет засвідчує увагу усіх редакцій перш за все до життя власного регіону, що досить прогнозовано й виправдано. Загалом тематична група «життя місцевої громади / соціальна сфера на місцевому рівні / місцева інфраструктура» має показник  – 36 %.

Менш популярною, але також досить помітною для сайтів місцевих ЗМІ прогнозовано виявилася тема «кримінал / діяльність правоохоронних органів / ДТП» (13 %). Ця тематика стабільно викликає інтерес аудиторії. Зокрема темі криміналу та діяльності правоохоронних органів найбільше уваги приділяє сайт газети «Вперед» (11%). Тема «соціальна сфера / охорона здоров’я / пенсійна реформа / малозабезпечені» цікавить місцеві сайти на рівні 11% від загального обсягу публікацій, де також «Вперед» має найвищі показники.

Теми «економіка та фінанси / інвестиції / оподаткування / тарифи / сільське господарство / промисловість», «культура»  та «освіта / наука» у загальній картині тематичного наповнення інформаційного потоку регіональними ЗМІ Одещини знаходяться на рівні 6-8% за рахунок сайту «Вперед».

На рівні 1-4% інтересу сайтів місцевих ЗМІ знаходиться тематика      «АТО / військові дії / воїни й добровольці / допомога армії / реабілітація / повернення до мирного життя», «зовнішня політика / міжнародні договори / мінські угоди», «корупція / викривання корупції», «місцеве самоврядування / децентралізація / реформи на місцевому рівні» та «спорт».

Теми «вимушені переміщені особи / постраждалі внаслідок конфлікту / життя в умовах війни (цивільні)», «іноземні новини / уряди інших країн», «надзвичайні ситуації / катастрофи / рятівні операції» не отримали свого висвітлення на сайтах одеських регіональних ЗМІ за досліджуваний період.

Тональність інформації на сайтах одеських регіональних ЗМІ переважно нейтральна (71%).

Походження контенту – деяке превалювання запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело (54%), при цьому власного контенту сайти публікують на рівні 27%.

Загалом маємо зазначити, що роздержавлені районні газети Одещини намагаються сьогодні вижити в умовах непростих економічних та інформаційних змін, складних суспільних і політичних процесів. Вони прагнуть бути корисними і цікавими своїй цільовій аудиторії, проте їм явно бракує професіоналізму, знань та навичок щодо форм сучасної медіадіяльності, а також уваги до стандартів журналістики і креативного мислення, на що одеська експертна група в особі координатора Олени Іванової та експерта Ольги Мойсеєвої мусила звернути увагу.

Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри журналістики, реклами та медіакомунікацій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Контакти:

координатор проекту
Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776,  
пошта: іvanova77aa@gmail.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *