Моніторинговий звіт за січень-лютий 2020 року – Одеська область

Комунікація

У січні-лютому 2020 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох друкованих видань у Одеській області. Для аналізу було обрано 4 місцеві газети, що пройшли процедуру роздержавлення та мають власні сайти: газета «Вперед» (Роздільнянська районна газета Одеської області), сайт http://vpered.od.ua//; газета «Слово Придністров‘я» (газета Білгород-Дністровського району Одеської області), сайт  http://sp-press.com.ua/; газета «Дружба» (газета Болградського району Одеської області), сайт цього видання https://drugbabolgrad.com/; газета «Вісті Біляївки» (газета Біляївської міської об‘єднаної територіальної громади Одеської області), сайт цього видання https://bilyayivka.city/

За період з 27 січня по 2 лютого 2020 року (фактично з 20 січня по 9 лютого) загалом оцінено 380  публікацій у друкованих виданнях і 154 дописи  на сайтах. 

Реформовані місцеві ЗМІ Одеського регіону прагнуть стати цікавими своїй аудиторії та враховувати її інформаційні потреби. Джерелом їхньої економічної спроможності стає реклама, яку вони досить часто не маркують, лояльність до місцевої влади, яка була надто помітною у попередні хвилі моніторингу, тепер дещо зменшується. Оскільки в досліджуваний період не відбувається активна підготовка до виборів, то помітно низькою є присутність в одеських місцевих ЗМІ політичної реклами та агітаційних матеріалів на сторінках видань, а також публікацій з ознаками замовності, що зорієнтовані на просування місцевих політичних сил та лідерів. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики. Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики у Одеському регіоні не надто висока. 

Середня оцінка професійності одеських місцевих видань у cічні-лютому 2020 року становить 8,58 з максимально можливих 12 балів. 

Серед проаналізованих видань одна газета пропонує читачам більш якісний контент. Це «Вісті Біляївки» – 10,19 бали, що суттєво вище за середній показник у регіоні, натомість решта видань демонструють схожі середні тенденції: «Вперед» 8,00, «Слово Придністров’я» – 7,25, «Дружба» – 8,81 балів. При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,53 бали. Газета «Вперед» найменше орієнтована на цей стандарт журналістики – 0,06 балів з 2 можливих. А газета «Вісті Біляївки» дотримується його на рівні 0,88, що є найвищим балом. Такий показник якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,28 з 2 максимально можливих.  Це означає, що у значній частині публікацій міститься маніпулювання уявленнями аудиторії через підміну фактів позиціями, враженнями, коментарями. Тут нижчий показник демонструє газета «Слово Придністров’я» (0,81), а вищі – газети «Дружба» (1,31), «Вперед» (1,38) та «Вісті Біляївки» (1,63). Журналісти одеських ЗМІ посилаються на джерела на рівні 1,44 бали з 2 можливих. Суттєво відхиляється від загальної тенденції газета «Вісті Біляївки», що має показник 1,94 з 2 можливих, а решта видань втілюють тренд досить ретельного ставлення до фіксації джерел інформації, проте «Слово Придністров’я» має нижчий показник – 1,13. При цьому усі місцеві медіа прагнуть подавати інформацію доступною мовою. Вибивається з загальної картини газета «Слово Придністров’я», в якій вистачає протокольних матеріалів, що насичені офіційною лексикою, професійною термінологією, яка потребує пояснення. Показник цієї газети за доступність – 1,88 з 2 можливих, що також не надто низько. Решта газет дотримуються цього показника на рівні  2 з 2. Всі аналізовані газети не розпалюють пристрасті за допомогою мови ворожнечі. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами. ​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці реформованих видань Одеської області, які досліджувались у січні-лютому 2020 року, становить 4,5 %. Цей показник є невисоким, оскільки у моніторинговий період політична активність у країні була низькою (не було ані місцевих, ані загальноукраїнських виборів). При тому різні видання демонструють серйозну розбіжність у показниках матеріалів  із ознаками замовності. Видання «Дружба» взагалі уникає таких матеріалів. Газета «Вісті Біляївки» має показник 1,3 % (за рахунок компліментарного матеріалу про голову однієї з районних рад). Натомість видання «Слово Придністров’я» публікує за моніторинговий період 9% таких матеріалів, що містять ознаки замовності. У них, на думку експертної групи, простежується локальна суперечка між представниками місцевої влади, – і нинішньої, і попередньої («Представление новой главы райгосадминистрации» («Слово Придністров‘я», №5, від 30 січня 2020 р.), «Дорогі мешканці нашого краю, рідної Білгород-Дністровщини!» («Слово Придністров‘я», №5, від 30 січня 2020 р.), «10 вопросов временно исполняющему обязаности мэра Виктору Грозову» («Слово Придністров‘я», №5, від 30 січня 2020 р.), «Александр Дукач: решать проблему водоснабжения Б.-Днестровского необходимо сообща…» («Слово Придністров‘я», №5, від 30 січня 2020 р.). 

Значний відсоток політичної джинси одеських ЗМІ – це поздоровлення місцевих політиків та представників влади з різноманітними святами, політики охоче долучаються до святкування місцевих свят, до привітань місцевих жителів з визначними ювілеями. До прикладу, матеріал «Почесному громадянину Роздільної та Лиманського – 95 років»  (газета «Вперед» № 4). Також часто зустрічаються матеріали, що нехтують балансом думок і виробляють «паркетні» новини (як матеріал «Задля комфорту жителів Роздільної», газета «Вперед» № 4).

Слід відмітити, що за досліджуваний період в Одеському регіоні майже відсутня комерційна джинса. 

Одеські ЗМІ також оприлюднюють рішення місцевих органів влади та місцевого самоврядування, часто без коментарів та фокусів подачі, що стає помітною тенденцією як експлікація офіційних звітів влади.  

У місцевих виданнях Одеського регіону розміщено 30,1% немаркованої реклами. Найбільше таких текстів зафіксовано у виданні «Вперед» – 44%. У газеті «Дружба» – 36,5% немаркованої реклами, у газеті «Вісті Біляївки» – 33,8%, газета «Слово Придністров‘я» містить 7% матеріалів немаркованої реклами.

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій. Експертна група вважає, що журналісти реформованих видань Одеського регіону не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем. На сторінках ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали, проросійські меседжі та фейки, що несуть приховану загрозу державності. 

Теми. Тематика місцевих газет засвідчує увагу всіх редакцій до життя власного регіону. Життя місцевої громади висвітлюється у 18% текстів. 

Надзвичайно актуальною також є тема охорони здоров’я – 6% від загального контенту. Це пов’язано з ростом захворюваності на грип в Україні, а також з поширенням світом короновірусу з Китаю.  Газети друкують актуальні новини з цих питань, поширені матеріали з порадами лікарів як підвищити імунітет. 

Тема культури складає 5%. З нею пов’язана  тема історії та краєзнавства – 3%, оскільки у моніторинговий період українці святкували День Соборності, пригадували День пам’яті Героїв Крут та День Пам’яті жертв Голокосту. Такої тематики матеріали також пов‘язані з місцевими історичними постатями, традиціями тощо («Как в районе бабий день отмечали»  («Дружба», №5, 1 лютого 2020 р.), «Вернуть нельзя, забыть невозможно» («Дружба», №4, 25 січня 2020 р.). 

Пожвавішала порівняно із попередніми періодами тема економіки та фінансів (4%), що пов’язано з активним обговоренням у соціальному полі нових законопроектів, що стосуються оподаткування та інших ринкових механізмів. 

Тема криміналу, – ДТП, злочини, боротьба з наркоторгівлею, складає також 4%. При  цьому саме темі ДТП приділено мінімум уваги у газетах Одеського регіону за досліджуваний період. 

Тема зовнішньої політики та місцевого самоврядування  фіксується на рівні 3%. Йдеться зокрема про міжнародні договори та партнерство у одеському регіоні, актуальне для цієї місцевої громади («Из Франции – в Криничное», («Дружба», №5, 1 лютого 2020 р.), «Болград укрепляет международное сотрудничество» («Дружба», №5, 1 лютого 2020 р.), «Международное военное сотрудничество» («Дружба», №5, 1 лютого 2020 р.). 

 Щодо теми самоврядування, тут найчастіше на шпальтах газет обговорюється створення місцевих територіальних громад. З того, що подають одеські місцеві ЗМІ стає зрозумілим, що процес децентралізації триває не так просто і має часом емоційні складові.  

Тема освіти становить 2% контенту. Вона реалізована як обговорення освітньої реформи в Україні  та поточних новин щодо початку карантину в школах. 

Тема катастроф (1%) – пожежі у регіоні. 

Тематична група «інше» за звітний період дослідження реформованих видань Одеської області складає загалом 49% за рахунок публікації гороскопів, астропрогнозів, привітань, некрологів, оголошень, рецептів, анекдотів тощо. Це перш за все стосується видань «Вперед» (56 матеріали) та «Слово Придністров’я» (53 матеріали), Найменше таких матеріалів у газеті «Вісті Біляївки» – 35.  

При цьому у всіх виданнях прослідковується відсутність інтересу до висвітлення тематики, пов‘язаної з Операцією Об’єднаних сил, проблемами воїнів, добровольців та переміщених осіб. Всього два матеріали цієї тематичної групи, що представлені в одеських  ЗМІ за звітний період, досить високої журналістської якості. 

Жанри матеріалів. Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів. Зокрема з 380 матеріалів, що було проаналізовано експертами, 107 – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі (28%). Ця тенденція є актуальною для усіх розглянутих медіа Одеської області, хоча і реалізується з різним ступенем інтенсивності: «Слово Придністров’я» – 28 матеріалів;  «Вісті Біляївки» – 28; «Вперед» – 27; «Дружба» – 24. На рівні 4% представлено аналітичні жанри (стаття, огляд, кореспонденція), зокрема в газеті «Вісті Біляївки» таких публікацій 6, а в газеті «Дружба» – 4, «Вперед» – 4, «Слово Придністров’я» – 3 за звітний період. Очевидно, це свідчить про небажання або невміння місцевих журналістів використовувати комунікаційний та інформаційний потенціал журналістської жанрології, вважають експерти Олена Іванова та Ольга Мойсеєва. При цьому досить помітним є оприлюднення офіційних звітів державних установ та органів місцевого самоврядування, а також протокольних матеріалів та прес-релізів – 39 матеріалів, що становить 10%. Тут найактивнішими є газети «Слово Придністров’я» (18 публікацій) та «Вперед» (9 публікацій). Для порівняння у газеті «Вісті Біляївки» вміщено 4 таких матеріали. 

Загалом 51% займають матеріали категорії «інше» (191 матеріал). Найбільшу увагу до таких публікацій демонструє видання «Дружба» (57 матеріалів), а найменшу – «Вісті Біляївки» (36 матеріали), що також досить високий показник. Тож можемо констатувати, що усі проаналізовані ЗМІ активно друкують такі матеріали, напевне, орієнтуючись на інтереси власної місцевої аудиторії (астропрогноз, некролог, привітання, оголошення).   

Загальною тенденцією місцевих ЗМІ України, як засвідчують моніторингові дослідження у лютому, квітні та червні 2019 року, є ігнорування або неефективне використання такого жанру як «лист в редакцію», що для місцевих медіа могло б допомогти вирішити проблему зв’язку з аудиторією. За звітний період в одеських ЗМІ до такого жанру вдавалася лише газета «Вперед». Всього було надруковано 4 таких матеріали. 

В основному це листи-подяки в редакцію. Два з них стосуються подяки лікарям та громаді, що врятували та підтримали в біді («Лікарі теж хворіють…» («Вперед», №5, 31 січня 2020 р.), «Завдяки медикам хвороба відступила» («Вперед» №4, 24 січня 2020 р.). Подекуди такі матеріали мають ознаки замовності, – подяка шкільних вчителів місцевій владі за фінансову допомогу («З турботою про майбутнє покоління» («Вперед» №4, 24 січня 2020 р.). Натомість у газеті «Дружба» зустрічаємо матеріали, що є відповіддю редакції на листи, що надходять від її читачів, що є надзвичайно цінним для місцевої преси, на думку експертів одеської групи О. Іванової та О. Мойсеєвої, адже громада довіряє газеті, а газета уважно ставиться до своїх читачів та збирає для них актуальну і соціально вагому інформацію, що відповідає їхнім прямим запитам («На что могут претендовать “дети войны”?» («Дружба», №4, 25 січня 2020 р.), «Почему из кранов текла грязная вода?», («Дружба», №5, 1 лютого 2020 р.). 

Тональність. Загалом у публікаціях місцевих ЗМІ Одеського регіону переважає нейтральна тональність (85%), при цьому позитивна тональність становить – 14%, а негативна – 1%. На думку експертів, це досить типово для місцевих медіа. У всіх виданнях помітним є бажання побачити позитивні явища, процеси, події з життя регіону, про які вони охоче розповідають у позитивному ключі.  

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту. Реформовані ЗМІ демонструють загальну тенденцію до превалювання запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело 62% (237 матеріалів), власних – 23% (89 публікацій), а не ідентифікованих за авторством матеріалів – 14% (54 публікації). Проте, у газеті «Слово Придністров’я» дуже високий показник неідентифікованих матеріалів (31 зі 100 публікацій), де видання не зазначає джерел отримання інформації, посилання є у 60 публікаціях, але власного контенту – 9 матеріалів. Загалом зафіксований високий показник запозичених матеріалів у регіональних медіа свідчить про небажання або невміння журналістів виготовляти власний контент, або про нехтування правилами оформлення публікацій, адже часто очевидним є те, що матеріал готували в редакції, проте підписів публікації не мають. 

Реформовані місцеві ЗМІ Одеського регіону прагнуть стати цікавими своїй аудиторії та враховувати її інформаційні потреби. Вирізняється на цьому тлі газета «Вісті Біляївки», яка прагне бути модерною, висвітлюючи місцеві новини з урахуванням актуальних тенденцій українського сьогодення, та якісною з точки зору відповідності журналістським стандартам. Також варто звернути увагу на газету «Дружба», яка намагається тримати прямий контакт зі своїми читачами, проводити опитування власної аудиторії та місцевих жителів, а також досліджувати стан справ у різних сферах життя місцевої громади, зокрема дозвілля дітей та ветеранів, відповідати на їхні листи в редакцію, що надзвичайно важливо для місцевих медіа («Интернет – это общение» («Дружба», №4, 25 січня 2020 р.), «Детский досуг: хотелось бы больше» («Дружба», №5, 1 лютого 2020 р.). 

САЙТИ МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ

Професійні стандарти. Середня оцінка рівня професійності сайтів запорізьких місцевих видань у січні-лютому 2020 року становить 7,72 бали (з максимальних 12). 

Найслабшим місцем сайтів місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок – 0,25 з максимально можливих 2. Вміння  місцевих одеських журналістів надавати інформацію, розмежовуючи факти і думки, коментарі знаходиться на рівні 1,16, проте це лише загальна тенденція, адже сайт газети «Слово Придністров’я» має показник – 0,50, а сайт газети «Вперед» – 1,81. Показник посилання на джерела інформації знаходиться на рівні 1,34 бали (спостерігаємо коливання від 1 балу «Слово Придністров’я» до 2 балів «Вісті Біляївки»). Доступність та відсутність мови ворожнечі  на всіх сайтах – 100%.  

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами. Щодо наявності матеріалів з ознаками замовності на сайтах одеських місцевих ЗМІ у січні-лютому 2020 року спостерігаємо незначний їх відсоток  – 1,9 %. На аналізованих сайтах при цьому відсутня комерційна джинса за звітний період. 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій. На сайтах ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали. 

Теми. Тематичне наповнення сайтів місцевих газет засвідчує увагу  редакцій перш за все до життя власного регіону. Загалом тематична група «життя місцевої громади» має показник  – 33%. Менш популярними, але також досить помітними для сайтів місцевих ЗМІ виявилися теми «культура» – 10%, «кримінал/діяльність правоохоронних органів» – 10%, «охорона здоров’я» – 8%. 

«Історія, краєзнавство», «економіка/сільське господарство», «освіта/наука» та «місцеве самоврядування», «надзвичайні ситуації», «спорт» знаходяться на рівні 3-4%. 

 Особливо цікавим видається матеріал про жінку-воїна, що брала участь в Операції Об’єднаних сил і планує надалі пов’язати своє життя з армією. Це інтерв’ю, що взяла редакторка «Вістей Біляївки» у жительки об’єднаної громади Біляївського району («Жінка та армія: які стереотипи доводиться долати мешканці Мирного» («Вісті Біляївки, 4 лютого 2020 р.). 

Тональність. Тональність інформації на сайтах одеських реформованих ЗМІ переважно нейтральна (84%). Позитивна складає – 13%, негативна – 3%. Негатив переважно стосується новин з тематичної групи «кримінал».   

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту. Власного контенту сайти публікують на рівні 55%, запозичених матеріалів із посиланням на джерело – 29%, неідентифікованих – 17% за рахунок рецептів та порад із Всесвітньої Мережі.

 Сайт газети «Вперед» вирізняється своїм підходом до формування контенту: за досліджуваний період на сайті зустрічаємо тільки декілька матеріалів, що збігаються з газетними публікаціями. Ще одним зв’язком з друкованою версією газети «Вперед» є регулярні анонси її чергових випусків. Натомість сайт регулярно поповнюється контентом, запозиченим з інших медійних джерел – Укрінформу, сайту Одеської міської ради  тощо.

Загалом сайти місцевих ЗМІ демонструють ті ж тенденції, що і друковані видання. В умовах непростих економічних та інформаційних змін, складних суспільних і політичних процесів місцеві медіа залишаються в інформаційному полі, хоч в січневий святковий період неактивно наповнюють власні сайти.

Звертає увагу досить невисока частка матеріалів з ознаками замовності у загальному контенті, що, очевидно, зумовлено відсутністю потреби підготовки до виборів.

Псує загальне враження почасти низький професійних рівень контенту (обмеженість жанрової палітри, відсутність збалансованості у висвітленні соціально вагомої тематики). Відчувається прагнення редакцій працювати на аудиторію, бути корисними та соціально відповідальними, звертати увагу на позитивні явища в житті громади, хоч усім їм також бракує креативного мислення та освіченості у сучасних тенденціях масмедійної діяльності, на що одеська експертна група в особі координатора Олени Іванової та експерта Ольги Мойсеєвої звертає увагу.

 ​Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри журналістики, реклами та медіакомунікацій ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Контакти: 

координатор проекту
Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776, 
пошта: іvanova77aa@gmail.com, ivanova_aa@ukr.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *