Описовий звіт за травень 2020 року – Одеська область

Звіт, моніторинг

У травні-червні 2020 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох друкованих видань у Одеській області. Для аналізу було обрано 4 місцеві газети, що пройшли процедуру роздержавлення та мають власні сайти: газета «Вперед» (Роздільнянська районна газета Одеської області), сайт http://vpered.od.ua//; газета «Слово Придністров‘я» (газета Білгород-Дністровського району Одеської області), оновлений сайт  http://tira.sity/; газета «Дружба» (газета Болградського району Одеської області), сайт цього видання https://drugbabolgrad.com/; газета «Вісті Біляївки» (газета Біляївської міської об‘єднаної територіальної громади Одеської області), сайт цього видання https://bilyayivka.city/

За період з 17 травня по 25 травня 2020 року загалом оцінено 369 публікацій у виданнях і 175 дописів на сайтах. 

В Одеському регіоні місцеві медіа намагаються висвітлювати життя своїх громад та загальнодержавні справи, враховуючи інформаційні потреби своїх читачів, а також зважаючи та соціальну актуальність тематики та проблематики публікацій. Джерелом їхньої економічної спроможності залишається реклама, яку вони подекуди «забувають» маркувати, лояльність до місцевої влади, яка була надто помітною рік-два тому під час попередніх хвиль моніторингу, а останній рік дещо зменшується. Оскільки в досліджуваний період не відбувається активна підготовка до виборів, то помітно низькою є присутність в одеських місцевих ЗМІ політичної реклами та агітаційних матеріалів, а також публікацій з ознаками замовності, що зорієнтовані на просування місцевих політичних сил та лідерів. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики. Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики у Одеському регіоні підвищилась, порівняно з попереднім періодом моніторингу та тримається на досить непоганому рівні.  

Середня оцінка професійності одеських місцевих видань у травні 2020 року становить 9,8 з максимально можливих 12 балів. 

Серед проаналізованих видань одна газета пропонує читачам більш якісний контент. Це «Дружба» – 11,25 балів, що суттєво вище за середній показник у регіоні, натомість решта видань демонструють схожі середні тенденції: «Вперед» 9,31, «Слово Придністров’я» – 9,63, «Вісті Біляївки» – 9 балів. При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,47 бали. Газета «Слово Придністров‘я» загалом ігнорує цей стандарт. А газета «Дружба» дотримується його на рівні 1,44, що є найвищим балом. Такий показник якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,47 з 2 максимально можливих.  Це означає, що у певній кількості публікацій міститься маніпулювання уявленнями аудиторії через підміну фактів позиціями, враженнями, коментарями. Тут нижчий показник демонструє газета «Вісті Біляївки» (0,75), а вищі –  газети «Дружба» (1,88). На нашу думку, така ситуація спричинена в тому числі і тим фактом, що моніторинговий тиждень припав на період, коли актуальним було висвітлення таких тем, як вшанування пам‘яті жертв політичних репресій, пам‘яті жертв Другої світової війни та вшанування ветеранів Другої світової війни, а ці теми завжди потенційно емоційні, супроводжуються спогадами та виправдано містять суб‘єктивні враження, піднесену лексику тощо. 

Журналісти одеських ЗМІ посилаються на джерела на рівні 1,91 бали з 2 можливих. Дещо відхиляється від загальної тенденції газета «Вперед» з показником 1,63 з 2 можливих, а решта видань втілюють тренд ретельного ставлення до фіксації джерел інформації. Повнота інформації забезпечується на рівні 1,95 з 2 можливих балів, що є досить високим показником для усіх аналізованих ЗМІ. При цьому усі місцеві медіа прагнуть подавати інформацію доступною мовою та дотримуються цього показника на рівні  2 з 2, а також не розпалюють пристрасті за допомогою мови ворожнечі. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами. ​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці реформованих видань Одеської області, які досліджувались у травні 2020 року, становить 4,6 %. Цей показник є невисоким, оскільки у моніторинговий період політична активність у країні була низькою (не було ані місцевих, ані загальноукраїнських виборів). При тому видання демонструють приблизно однаковий рівень лояльності до замовних матеріалів (4-6%), і лише «Вісті Біляївки» має показник 0 %. 

Чимало матеріалів в одеських місцевих ЗМІ присвячені 8 травня та 9 травня. Багато з них «балансують» на грані політичної джинси. Подібні матеріали, приурочені до святкових подій, часто стають приводом для «паркету», а сьогодні, в умовах карантину, ситуація почасти «виправдовується» тим, що саме представники влади мають змогу покласти квіти біля пам‘ятників, відвідати ветеранів, відкрити нові меморіальні композиції, і в режимі онлайн відзвітувати громаді як уповноважені делегати. Приклад такого матеріалу – «Увага ветеранам, квіти пам‘ятникам» («Вісті Біляївки» №20, 16 травня 2020 р.)

Слід зазначити, що за досліджуваний період в Одеському регіоні майже відсутня комерційна джинса, вона подекуди з‘являється на сторінках газет «Вперед» та «Слово Придністров’я» (на першій шпальті зустрічаємо статтю про нову продукцію від місцевого хлібзаводу (№20 від 21 травня 2020 р.). 

Одеські ЗМІ також оприлюднюють рішення місцевих органів влади та місцевого самоврядування, часто без коментарів та фокусів подачі. Загалом у регіоні показник наявності протокольно-офіційної інформації тримається на рівні 13,7%. Цей рівень зберігається в усіх аналізованих виданнях, окрім газети «Вісті Біляївки», яка утримує цей показник на рівні 2,9%. «Редакція газети «Вісті Біляївки», – коментує ситуацію медіаекспертка Ольга Мойсеєва, – винайшла красиве рішення для співпраці з органами місцевої влади та самоврядування. Редакція діє згідно «Програми забезпечення публічності та прозорості діяльності органів місцевої влади, висвітлення господарського, соціального та культурного життя Біляївської об‘єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.». У межах цієї Програми газета висвітлює на 2 та 3 шпальтах кожного випуску всю офіційну та актуальну для місцевої влади й органів самоврядування, а також і для громади, інформацію». 

У місцевих виданнях Одеського регіону розміщено 14,3% немаркованої реклами. Найбільше таких текстів зафіксовано у виданні «Вперед» – 16%. 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій. Експертна група вважає, що журналісти реформованих видань Одеського регіону не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем. На сторінках ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали, проросійські меседжі та фейки, що несуть приховану загрозу державності. 

Теми. Тематика місцевих газет засвідчує увагу всіх редакцій до життя власного регіону. Життя місцевої громади висвітлюється у 28% текстів. 

Надзвичайно актуальною також є тема охорони здоров’я – 6% від загального контенту, а також тема COVID-19 – 6%. Це пов’язано з ситуацією навколо боротьби з коронавірусом в світі та Україні. Газети друкують актуальні новини з цих питань, популярними є також публікації з порадами щодо убезпечення себе від потенційного зараження вірусом та матеріали, які розвінчують поширені міфи щодо COVID-19.  

Тема історії та краєзнавства за звітний період набрала 5 % (помітно більше у порівнянні з попередніми хвилями моніторингу), оскільки газети надрукували значну кількість матеріалів з історії Другої світової війни в рідному регіоні або спогадів про її учасників. 

Тема освіти та науки (3%) також помітно активізувалась у моніторинговий період через перехід на дистанційне навчання, яке викликає жваве обговорення у суспільстві та стає приводом для публікацій. 

Тема криміналу складає 2%. При  цьому темі ДТП приділено мінімум уваги у газетах Одеського регіону за досліджуваний період. В основному йдеться про кримінальні порушення, які отримали інформаційний розголос в регіоні.

Тема економіки та фінансів, тема зовнішньої політики, тема культури, тема надзвичайних ситуацій цікавить регіональні ЗМІ на рівні 1% публікацій. Серед цих груп публікацій помітними стали матеріали про засуху на півдні України, яка спричинила суттєві збитки аграрного сектору регіону.  

Тема політики, політичних партій, парламенту та тема місцевого самоврядування фіксується на рівні 1%. В основному політичної тематики місцеві медіа торкаються лише у контексті року президентства В. Зеленського, а місцевого самоврядування – у контексті негативного реагування місцевої громади на процес створення ОТГ та розподілу фінансів на місцевому рівні. З поданого одеськими місцевими ЗМІ зрозуміло, що процес децентралізації триває не так просто і змушує місцеві громади публічно звертатися до центральної влади, аби донести їй свою позицію та відстояти власні інтереси.   

Тематична група «інше» за звітний період дослідження реформованих видань Одеської області складає загалом 44%, зокрема за рахунок публікації гороскопів, астропрогнозів, привітань, некрологів, оголошень, рецептів, анекдотів тощо. Це перш за все стосується видань «Вперед» (51 матеріал) та «Слово Придністров’я» (47 матеріалів).   

При цьому у всіх виданнях прослідковується відсутність інтересу до висвітлення тематики, пов‘язаної з Операцією Об’єднаних сил, проблемами воїнів, добровольців та переміщених осіб. Ми не зустріли за звітній період жодного матеріалу цієї тематики.  

Жанри матеріалів. Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів. Зокрема з 369 матеріалів, що були проаналізовані експертами, 136 – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі (37%). Ця тенденція є актуальною для усіх розглянутих медіа Одеської області, хоча і реалізується з різним ступенем інтенсивності: «Вперед» – 22 матеріали;  «Вісті Біляївки» – 27;  «Дружба» – 39 матеріалів; «Слово Придністров‘я» – 48. На рівні 5% представлено аналітичні жанри (стаття, огляд, кореспонденція, розслідування), зокрема в газеті «Вісті Біляївки» аналітичних публікацій 7, в газеті «Дружба» – 6, в газеті «Вперед» – 4. Очевидно, це свідчить про небажання або невміння місцевих журналістів використовувати комунікаційний та інформаційний потенціал журналістської жанрології, вважають експерти Олена Іванова та Ольга Мойсеєва. Почасти аналітичні публікації є передруком з відомих видань і стосуються важливих для країни проблем, зокрема боротьби з COVID-19. Проте, як зазначає медіаекспертка Олена Іванова, «вперше за хвилі моніторингу на сторінках одеських місцевих ЗМІ помічаємо спроби журналістів працювати у жанрі журналістського розслідування, що не може не викликати схвалення. Це стосується газети «Дружба», яка за звітній період опублікувала два такі матеріли: «Громада в смартфоні» («Дружба», №21 від 23 травня) «Социальный эксперимент: можно ли прожить в Болграде на 65 гривен в день?» («Дружба» №21 від 23 травня)». 

При цьому досить помітним є оприлюднення офіційних звітів державних установ та органів місцевого самоврядування, а також протокольних матеріалів та прес-релізів – 31 матеріал, що становить 8%. Тут найактивнішою є газета «Вперед» (15 публікацій). Для порівняння у газеті «Вісті Біляївки» вміщено 2 таких матеріали. При тому «протокольні» матеріали у досліджуваних виданнях мають суспільно важливий компонент, новину. Але журналісти не обробляють повідомлення та часто не коментують їх, що різко знижує якість публікацій. Особливо цю тенденцію помітно в роботі газети «Вперед». 

Загалом 40% займають матеріали категорії «інше» (145 матеріалів). Найбільшу увагу до таких публікацій демонструють видання «Слово Придністров‘я» (40 публікації), «Вперед» (41 публікація), а найменшу – «Вісті Біляївки» (25 матеріалів). Тож можемо констатувати, що усі проаналізовані ЗМІ активно друкують такі матеріали, напевне, орієнтуючись на інтереси власної місцевої аудиторії (астропрогноз, некролог, привітання, оголошення).   

Місцеві медіа продовжують ігнорувати жанр «лист в редакцію». Натомість у газеті «Дружба» зустрічаємо матеріали, що є відповіддю редакції на листи, які надходять від її читачів, що є надзвичайно цінним для місцевої преси, на думку експертів одеської групи О. Іванової та О. Мойсеєвої, адже громада довіряє газеті, а газета уважно ставиться до своїх читачів та збирає для них актуальну і соціально вагому інформацію, що відповідає їхнім прямим запитам.  Так за питаннями від читачів газети до міської влади редакція організувала інтерв‘ю з мером «Дороги, заборы и вода, которая не может быть бесплатной: 10 «неудобных вопросов мэру Болграда» («Дружба», №20 від  16 травня 2020 р.). 

Тональність. Загалом у публікаціях місцевих ЗМІ Одеського регіону переважає нейтральна тональність (83%), при цьому позитивна тональність становить – 17%, а негативна – 0%. На думку експертів, це досить типово для місцевих медіа. У всіх виданнях помітним є бажання побачити позитивні явища, процеси, події з життя регіону, про які вони охоче розповідають у позитивному ключі.  

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту. Реформовані ЗМІ демонструють загальну тенденцію до превалювання запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело 58% (214 матеріалів), власних – 29% (108 публікацій), а не ідентифікованих за авторством матеріалів – 13% (47 публікацій). Проте, у газеті «Слово Придністров’я» дуже високий показник неідентифікованих матеріалів (17 зі 100 публікацій), де видання не зазначає джерел отримання інформації, посилання є у 55 публікаціях, але власного контенту – 28 матеріалів. Загалом зафіксований високий показник запозичених матеріалів у регіональних медіа свідчить про небажання або невміння журналістів виготовляти власний контент, або про нехтування правилами оформлення публікацій, адже часто очевидним є те, що матеріал готували в редакції, проте підписів публікації не мають. 

Реформовані місцеві ЗМІ Одеського регіону прагнуть стати цікавими своїй аудиторії та враховувати її інформаційні потреби. Вирізняються на цьому тлі газети «Вісті Біляївки» та «Дружба», які прагнуть бути модерними, висвітлюючи місцеві новини з урахуванням актуальних тенденцій українського сьогодення, та якісними з точки зору відповідності журналістським стандартам. Також варто звернути увагу на газету «Дружба», яка тримає прямий контакт зі своїми читачами, проводить опитування власної аудиторії та місцевих жителів, а також досліджує стан справ у різних сферах життя місцевої громади, надаючи слово її представникам. 

САЙТИ МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ

Професійні стандарти. Середня оцінка рівня професійності сайтів одеських місцевих видань у травні 2020 року становить 9,53 бали (з максимальних 12). 

Найслабшим місцем сайтів місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок. Його дотримується, проте не завжди, лише сайт «Дружба».  Вміння  місцевих одеських  журналістів надавати інформацію, розмежовуючи факти і думки, коментарі знаходиться на рівні 1,63, проте це лише загальна тенденція, адже сайт газети «Слово Придністров’я» має показник – 1,94, а сайт газети «Вісті Біляївки» – 1,13. Показник посилання на джерела інформації знаходиться на рівні 1,97 бали. Доступність та відсутність мови ворожнечі  на всіх сайтах  – 100%.  

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами. Щодо наявності матеріалів з ознаками замовності на сайтах одеських місцевих ЗМІ у травні 2020 року спостерігаємо незначний їх відсоток  – 0,6 % (за рахунок сайту «Слова Придністров‘я»). На аналізованих сайтах при  цьому майже повністю відсутня комерційна джинса за звітний період (маємо 1 таку публікацію). 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій. На сайтах ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали. 

Теми. Тематичне наповнення сайтів місцевих газет засвідчує увагу  редакцій перш за все до життя власного регіону. Загалом тематична група «життя місцевої громади» має показник  – 60%. Наступну позицію за популярністю має тема COVID-19 (10%). Менш популярними, але також досить помітними для сайтів місцевих ЗМІ виявилися теми «охорона здоров‘я» та «історія, краєзнавство» (по 6%), що зрозуміло з огляду на пандемію коронавірусу та меморіальні дати. Звертає на себе увагу оновлений сайт газети «Слово Придністров‘я», де зустрічаємо цікаві та пізнавальні матеріали з регіонального краєзнавства за авторством Олександра Маркевича. 5% публікацій на сайтах – це матеріали тематичної групи «кримінал, діяльність правоохоронних органів». Про посуху на півдні України також пишуть як про актуальну тему (3% публікацій).  

Тональність. Тональність інформації на сайтах одеських реформованих ЗМІ переважно нейтральна (91%). Позитивна складає – 9%, негативна – 0%. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту. Власного контенту сайти публікують на рівні 78%, запозичених матеріалів із посиланням на джерело – 21%, неідентифікованих – 2%. Така картина не може не радувати. 

Загалом сайти місцевих ЗМІ демонструють ті ж тенденції, що і друковані видання. В умовах непростих економічних та інформаційних змін, складних суспільних і політичних процесів місцеві медіа залишаються в інформаційному полі, хоч в карантинний період неактивно наповнює власний сайт газета «Дружба». Звертає увагу досить невисока частка матеріалів з ознаками замовності у загальному контенті, що, очевидно, зумовлено відсутністю потреби підготовки до виборів. Псує загальне враження почасти низький професійних рівень контенту (обмеженість жанрової палітри, відсутність збалансованості у висвітленні соціально вагомої тематики). Відчувається прагнення редакцій працювати на аудиторію, бути корисними та соціально відповідальними, звертати увагу на позитивні явища в житті громади, хоч усім їм також бракує креативного мислення та освіченості у сучасних тенденціях масмедійної діяльності, на що одеська експертна група в особі координатора Олени Іванової та експерта Ольги Мойсеєвої звертає увагу.

 ​Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, доцента. 

Контакти: координатор проекту
Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776,  пошта: іvanova77aa@gmail.com, ivanova_aa@ukr.net

Моніторинг виконано за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews. Висновки й точки зору, що висловлені в публікації / моніторингових звітах, є виключно експертними судженнями Інституту демократії імені Пилипа Орлика і можуть не збігатися з точкою зору USAID чи Internews.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *