Описовий звіт за жовтень 2020 року – Одеська область

У жовтні 2020 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох друкованих видань у Одеській області. Для аналізу було обрано 4 місцеві газети, що пройшли процедуру роздержавлення та мають власні сайти: газета «Вперед» (Роздільнянська районна газета Одеської області), сайт http://vpered.od.ua//; газета «Слово Придністров‘я» (газета Білгород-Дністровського району Одеської області), сайт http://tira.city/; газета «Дружба» (газета Болградського району Одеської області), сайт цього видання https://mahala.com.ua/; газета «Вісті Біляївки» (газета Біляївської міської об‘єднаної територіальної громади Одеської області), сайт цього видання https://bilyayivka.city/.

За період з 5 жовтня по 11 жовтня 2020 року (з 28 вересня по 11 жовтня) загалом оцінено 158 публікацій у друкованих виданнях і 98 дописів на сайтах.

Реформовані місцеві ЗМІ Одеського регіону прагнуть стати цікавими своїй аудиторії та враховувати її інформаційні потреби. Джерелом їхньої економічної спроможності стає реклама, яку вони досить часто не маркують, та політична замовність напередодні місцевих виборів, що пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року. Оскільки в досліджуваний період актуалізувалася підготовка до виборів, то особливо помітними на сторінках одеських місцевих ЗМІ стали політична реклама та агітаційні матеріали, поряд з публікаціями з ознаками замовності, що зорієнтовані на просування місцевих політичних сил та лідерів.

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики. Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні не надто висока. Середня оцінка професійності одеських місцевих видань у жовтні 2020 року становить 8,03 з максимально можливих 12 балів.

Серед проаналізованих видань одна газета пропонує читачам більш якісний контент: «Вісті Біляївки» – 8,63 бали. А далі цей показник спадає: «Вперед» 8,25, «Слово Придністров’я» – 7,94, «Дружба» – 7,31 балів. При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,05 бала. Газети «Вперед», «Вісті Біляївки», «Слово Придністров’я» загалом ігнорують цей стандарт журналістики, а газета «Дружба» дотримується його на рівні 0,19, що є невисоким балом.

Такий показник якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 0,98 з 2 максимально можливих балів. Це означає, що у понад половини публікацій міститься маніпулювання уявленнями аудиторії через підміну фактів позиціями, враженнями, коментарями. Тут найнижчий показник демонструють газети «Вперед» та «Дружба» (0,81), а найвищий – газета «Слово Придністров‘я» (1,19). Журналісти одеських ЗМІ посилаються на джерела на рівні 1,59 бала з 2 можливих.

Найбільш уважно ставиться до цього показника газета «Вісті Біляївки», що має показник 1,88 з 2 можливих, а решта видань втілюють тренд досить ретельного ставлення до фіксації джерел інформації, проте газета «Дружба» має нижчий показник – 1,25. Повнота інформації забезпечується місцевими ЗМІ Одеси на рівні 1,42 з 2 можливих балів, при цьому у лідерах – газета «Вперед» (1,69) через публікацію бекграундів до матеріалів, а в аутсайдерах – газета «Дружба» (1,13). При цьому газета «Дружба» інколи посилається на власні публікації у попередніх випусках, хоч стандарт повноти і порушує досить часто. При цьому усі місцеві медіа подають інформацію доступною мовою та не розпалюють пристрасті за допомогою мови ворожнечі.

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами. ​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці реформованих видань Одеської області, які досліджувались у жовтні 2020 року, становить 8 матеріалів (6,7%): газета газета «Дружба» – 9,1%, «Вперед» – 7,5%, «Слово Придністров’я» – 2,5%, «Вісті Біляївки» 0%. Такий відсоток джинси припадає на політично замовні матеріали, комерційна ангажованість з‘явилась за звітній період на сторінках друкованих видань лише 1 раз («Дружба»). Місцевий політикум також використовує таку форму просування власного політичного іміджу, як привітання та поздоровлення місцевої громади з різноманітними святами. Так, в газеті «Вперед» півшпальти відведено під поздоровлення зі Всеукраїнським днем бібліотек від народних депутатів України, депутатів місцевої ради тощо. Тож офіціоз складає 5,8% по регіону. Від таких матеріалів утримується лише «Слово Придністров‘я», а загалом одеські ЗМІ оприлюднюють рішення місцевих органів влади та місцевого самоврядування часто без коментарів та фокусів подачі, що стає помітною тенденцією як експлікація офіційних звітів влади.
У місцевих виданнях Одеського регіону розміщено 26,7% немаркованої реклами. Найбільше таких текстів зафіксовано у виданні «Дружба» – 34,1%, а найменше у газеті «Вперед» – 5%.

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій. Експертна група вважає, що журналісти реформованих видань одеського регіону не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем. На сторінках ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали, проросійські меседжі та фейки, що несуть приховану загрозу державності.

Теми. Тематика місцевих газет засвідчує увагу всіх редакцій до життя власного регіону. Життя місцевої громади висвітлюється у 18 % текстів. Політика, вибори, партії цікавлять місцеві ЗМІ на рівні 13%. «При цьому в матеріалах про життя місцевої громади також часом присутні політичні інтенції, що викликано специфікою часу: місцеві вибори провокують місцевих політиків та представників політичних партій обговорювати життя і проблеми регіону», – зазначає експертка Олена Іванова. Соціальна сфера, охорона здоров‘я – тематика, що викликає інтерес видань на рівні 4 %.

Освіта, наука, спорт, культура з‘являються у 3 % публікацій. Боротьба з пандемією коронавірусу – у 2%, як і тема місцевого самоврядування, що виглядає не дуже доречним в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією та реформуванням місцевого самоврядування. Про боротьбу з пандемією коронавірусу місцеві ЗМІ Одещини не пишуть взагалі, хоч частина регіонів Одеської області знаходиться в досліджуваний період у «червоній зоні», а населення потребує точної та актуальної інформації щодо засобів захисту, способів поведінки та реакції на погане самопочуття, адже громадянам необхідні точні і доступні інструкцій, натомість газета «Вперед» публікує офіційну ковідну статистику, а решта – мовчать.

Менш популярними виявилися теми ООС (АТО), економіка та фінанси, зовнішня політика, кримінал, надзвичайні ситуації – 1%. Хоч у попередні моніторингові періоди тема ООС (АТО) взагалі не піднімалася.

Тематична група «інше» за звітний період дослідження реформованих видань Одеської області складає загалом 48 % за рахунок публікації гороскопів, астропрогнозів, привітань, некрологів, оголошень тощо. Це перш за все стосується видань «Дружба» (27 матеріали) та «Вперед» (21 матеріал).

Жанри матеріалів. Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів. Зокрема зі 158 матеріалів, що були проаналізовані експертами, 56 – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі (35%). Ця тенденція є актуальною і для попередніх моніторингових періодів та інших регіонів України та реалізується з однаковим ступенем інтенсивності у всіх виданнях. 11% публікацій місцевих одеських медіа – це протокольні матеріали та прес-релізи (18 публікацій).

3% представлено аналітичні жанри (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні лише у двох із чотирьох аналізованих видань: «Вперед» (2 публікації) та «Слово Придністров‘я» (2 публікації). Також на рівні 3 % представлено матеріали з ознаками художніх жанрів, зокрема життєвих історій. Всі вони опубліковані в газеті «Вперед» у рубриці «Життєва історія». На рівні 1% зустрічаються інтерв‘ю, це по одному матеріалу у «Дружбі» та «Вістях Біляївки», а також 1% – листи в редакцію, 1 матеріал у газеті «Дружба».

Цікавою тенденцією у роботі редакції «Вісті Біляївки» стала практика публікації розлогих інформаційних матеріалів (репортажів чи звітів), укладених як поєднання окремих дописів на сайті видання, що з‘являлися на ньому протягом тижня. Тим самим газета на сайті демонструє оперативність, а в друкованій версії – повноту бачення ситуації чи проблеми: «Невідомі 2 дні поспіль в центрі Біляївки викопували кущі з міських клумб та квітників біля магазинів» («Вісті Біляївки», №41); «День міста на карантині: як Біляївка відзначила свій 231-ий новий рік» («Вісті Біляївки», №40).

Загалом 46% займають матеріали категорії «інше» (73 матеріали). Найбільшу увагу до таких публікацій демонструє видання «Дружба» (61,3%), а найменшу – «Слово Придністров‘я» (37,5%), що також досить високий показник. Тож можемо констатувати, що усі проаналізовані ЗМІ активно друкують такі матеріали, напевне, орієнтуючись на інтереси власної місцевої аудиторії (астропрогноз, некролог, привітання, оголошення).

Тональність. Загалом у публікаціях місцевих ЗМІ Одеського регіону переважає нейтральна тональність (77%), при цьому позитивна тональність становить – 22%, а негативна – 1%. На думку експертів, це досить типово для місцевих медіа. У всіх виданнях помітним є бажання побачити позитивні явища, процеси, події з життя регіону, про які вони охоче розповідають у позитивному ключі.
Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту. Реформовані ЗМІ демонструють загальну тенденцію до превалювання запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело 69% (109 матеріалів), власних – 12 % (19 публікацій), а не ідентифікованих за авторством матеріалів – 19% (30 публікацій).

Проте, у газеті «Слово Придністров‘я» дуже високий показник неідентифікованих матеріалів (27,5%), де видання не зазначає джерел отримання інформації, а найменший – у газети «Дружба» (6,8%). Найменше власного контенту продукує газета «Вісті Біляївки» (1 матеріал за звітній період): «така ситуація спричинена декількома факторами: по-перше, три шпальти газети містять матеріали, що друкуються в рамках «Програми забезпечення публічності та прозорості діяльності органів місцевої влади, висвітлення господарського, соціального та культурного життя Біляївської об‘єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.»; по-друге, значну частину газетної площі займає офіційна інформація щодо місцевих виборів, зокрема списки кандидатів у депутати; по-третє, навіть ті матеріали, що редакція підготувала самостійно, вона не підписує, чим завдає собі іміджевої шкоди», – коментує ситуацію медіаекспертка Ольга Мойсеєва.

Загалом зафіксований високий показник запозичених матеріалів у регіональних медіа свідчить про небажання або невміння журналістів виготовляти власний контент.

САЙТИ МІСЦЕВИХ ВИДАНЬ

Професійні стандарти. Середня оцінка рівня професійності сайтів одеських місцевих видань у жовтні 2020 року становить 8,83 бали (з максимальних 12).

Найслабшим місцем сайтів місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок – 0,2 з максимально можливих 2. Вміння місцевих одеських журналістів надавати інформацію, розмежовуючи факти і думки, коментарі знаходиться на рівні 1,63, проте це лише загальна тенденція, адже сайт газети «Слово Придністров‘я» має показник – 2 з 2, а сайт газети «Дружба» 1,19. Показник посилання на джерела інформації знаходиться на рівні 1,56 бали, повнота на рівні 1,44 бали, а доступність та відсутність мови ворожнечі – 100%.

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами. Щодо наявності матеріалів з ознаками замовності на сайтах одеських місцевих ЗМІ у жовтні 2020 року, її частка складає 9,2%. Проте, на відміну від друкованих видань Одещини, сайти містять не політично ангажовані матеріали, а комерційну джинсу. Вона відсутня на сайтах «Слова Придністров‘я» та «Вперед». На сайті «Вісті Біляївки» таких публікацій 6,8%. На сайті «Дружба» – 28,6%, переважно усі вони стосуються туристичних послуг у регіоні.

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій. На сайтах ЗМІ за досліджуваний період відсутні пропагандистські та маніпулятивні матеріали.

Теми. Тематичне наповнення сайтів місцевих газет засвідчує увагу редакцій перш за все до життя власного регіону. Загалом тематична група «життя місцевої громади» має показник – 40%. Менш популярною, але також досить помітною для сайтів місцевих ЗМІ виявилася тема «політика, вибори» – 14%, що співпадає з тенденціями у друкованих ЗМІ та відбиває порядок денний цього періоду. 8% публікацій містять актуальну інформацію щодо подолання пандемії коронавірусу. 7% матеріалів на сайтах аналізованих ЗМІ за звітній період становить тема «кримінал, діяльність правоохоронних органів», зокрема завдяки сайту «Вперед» (13,8 %). «Досить популярною стала тема туризму та гастротуризму в регіоні на сайті газети «Дружба», яку експертами ідентифіковано як огляд життя місцевої громади, хоч варто зазначити, що усі публікації цієї категорії містять ознаки комерційної замовності.

Цікавим «ноу-хау» газети «Дружба» також стала практика публікації матеріалів про людей, для яких Болградський край став новою батьківщиною, що видається вдалою формою реалізації інформаційної політики локального ЗМІ, яке згуртовує громаду через інформаційно-комунікаційну діяльність в регіоні», – підкреслює медіаекспертка Олена Іванова.

Категорія «Інше» (8%) представлена зокрема анонсами майбутніх подій та оголошеннями, – переважно на сайті газети «Вперед».
Тональність. Тональність інформації на сайтах одеських реформованих ЗМІ переважно нейтральна (73%). Позитивна складає – 27%, негативна – 0%. Багато позитиву дарує своїм читачам газета «Вісті Біляївки» на сайті «Bilyayivka.city», що пов‘язано зі святкуванням дня міста, до якого долучилась щойно створена нова об‘єднана громада.

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту. Власного контенту сайти публікують на рівні 64%, запозичених матеріалів із посиланням на джерело – 28%, неідентифікованих – 8% за рахунок публікацій зі Всесвітньої Мережі або «з відкритих джерел».

Загалом сайти місцевих ЗМІ демонструють інші тенденції, ніж друковані видання. Зокрема це стосується тематики, проблематики публікацій, частки власного контенту, наявності комерційної замовності (на відміну від друкованих видань, які майже повністю позбавлені такої ознаки). Також звертає на себе увагу не надто висока активність наповнення сайтів одеських видань за звітній період.
Загалом у експертної групи склалося стійке враження, що редакції восени 2020 року працюють в екстремальному режимі (можливо так позначається епідеміологічна ситуація?), адже ні залучення позаштатних кореспондентів, ні тематичного різноманіття, ні активної роботи на сайтах цього моніторингового періоду не спостерігається. Ясно, що інші аспекти інформаційної діяльності відтіснили вибори та передвиборча активність в інформаційному просторі, але це не може бути виправданням професійної недбалості місцевих ЗМІ Одещини.

​Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, медіаексперта.

Контакти:
координатор проекту
Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776, пошта: іvanova77aa@gmail.com, ivanova_aa@ukr.net

Моніторинг виконано за підтримки Медійної програми в Україні, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews. Висновки й точки зору, що висловлені в публікації / моніторингових звітах, є виключно експертними судженнями Інституту демократії імені Пилипа Орлика і можуть не збігатися з точкою зору USAID чи Internews.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *