Описовий звіт за січень 2021 року – Донецька область

Моніторингова хвиля тривала з 25 по 31 січня 2021 року. За цей час експерти відібрали та оцінили 231 матеріал в чотирьох впливових регіональних друкованих виданнях: «Приазовский рабочий» (ПР, Маріуполь), «Восточный проект» (ВП, Краматорськ), «Знамя индустрии» (ЗИ, Костянтинівка) і «События» (Бахмут). Також було оцінено 355 матеріалів, оприлюднених на чотирьох найбільш популярних сайтах великих міст області:  Сайт города Донецка (https://www.62.ua), Сайт города Краматорска (https://www.6264.com.ua), Сайт города Мариуполя (https://www.0629.com.ua) та ІА Вчасно (https://vchasnoua.com/, Покровськ). 

Найтиражніші регіональні видання Донеччини вразили експертів високою якістю контенту і дизайну (особливо – у порівнянні з локальними виданнями, які досліджувались минулого року). Більшість матеріалів підготовлена з дотриманням журналістських стандартів, містять підпис автора, посилання на джерела інформації. Помітно більшим є як жанрове, так і тематичне розмаїття регіональних медіа: вони висвітлюють та аналізують розвиток інфраструктури у громадах,  питання освіти та охорони здоров’я, події культури і спорту, тоді як газети міст та районів рясніють релізами від Нацполіції, податкової чи дописами краєзнавців. На жаль, оцінки контенту сайтів Донеччини не є настільки компліментарними: в онлайн-медіа публікують багато релізів і запозичених новин, контент є однотипним за тематикою та форматом подачі. 

Друковані видання

Зважаючи на умови, що склалися в результаті військової агресії з боку Росії, в Донецькій області тимчасово відсутні видання, які б розповсюджувались по всій території, а сама область має два адміністративних центри – у Краматорську та Маріуполі. В результаті функції обласних видань вимушено перебрали на себе певні газети міст. Саме ці видання стали об’єктами дослідження. 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальна оцінка дотримання журналістських стандартів регіональними виданнями Донеччини – 8,63 бали (з 12 можливих). Це принаймні на два бали більше, ніж дотримання стандартів в районних газетах області. Найкращий показник – 10,06 – продемонстрував “Приазовский рабочий”, оцінки “Знамя индустрии” і «Событий» майже однакові: 7,88 і 7,75 відповідно.

Цікаво, що незважаючи на значно якісніший контент, найбільш не дотриманим стандартом для регіональних газет залишається той самий, що і для локальних – неупередженість (баланс думок). З двох можливих балів газети в середньому мають лише 0,58, а найменшим є показник “Знамя индустрии” – 0,38 бали. 

До прикладу – матеріал «Тариф: как много в этом звуке…Или кто больше?» з найнижчою оцінкою цієї моніторингової хвилі – 4 з 12 можливих, що був оприлюднений в «Событиях». Експерти не побачили в тексті ані балансу думок, ані відокремлення фактів від думок, ані посилання на джерела чи повноти. Замість цього текст рясніє узагальненнями, риторичними питанням, закликами та припущеннями.

Найбільша частка високо оцінених за стандартами матеріалів виявилась у маріупольському “Приазовском рабочем”:  10 з 16 текстів отримали оцінку «відмінно» (тобто 10-12 балів).

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Цього разу в донецьких регіональних виданнях експерти виокремили 5% матеріалів, що просували якусь політичну силу або комерційну структуру без відповідного маркування. Кількість комерційної та політичної «джинси» співпала: по 5 матеріалів. З досліджуваних видань найбільша кількість таких текстів (4) виявилась в “Приазовском рабочем”, але зауважимо, що до моніторингового періоду потрапили два числа газети, то ж в середньому у кожному числі досліджуваних видань було знайдено по два тексти з ознаками замовності. Загалом експерти відзначили намагання видань маркувати платний контент відповідно до законодавчих вимог. Як от, наприклад, робить “Знамя индустрии”.

Тим більше дивним є той факт, що в “Знамени индустрии” найбільша кількість (7) матеріалів, які марковані неналежно. Загалом експерти зафіксували у всіх чотирьох газетах 7,6% таких матеріалів. Здебільшого, це привітання з ювілеями чи іншими важливими датами посадовців чи керівників певних установ.

Експерти з задоволенням відзначили невелику кількість офіційно-протокольних матеріалів в досліджуваних виданнях – 4,8%. Це принаймні вдвічі менше, ніж зазвичай виявляли у локальних медіа регіону. При цьому жодного такого матеріалу не було виявлено в “Приазовском рабочем”  на останньому тижні січня 2021 року, а найбільша кількість офіціозу – у “Восточном проекте” (6 текстів з 57 оцінених).

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Матеріалів з ознаками пропаганди і фейкових повідомлень в досліджуваних виданнях експерти не виявили. Також донецькі газети не маніпулювали темою Covid-19.

Моніторингова хвиля прийшлась на період введення в дію закону про застосування державної мови в сфері обслуговування, і досліджувані медіа передбачено приділили цьому увагу. Але якщо “Приазовский рабочий” надав ґрунтовний і збалансований текст, «События» дозволили собі занадто іронічну подачу та не аргументовану критику, в результаті чого експерти побачили в тексті «Вольности перевода» проросійські меседжі (0,2% від загальної кількості оціненого). Ось декілька цитат: «бойко тараторят на «державнiй мовi», не обращая внимания на речь клиента», «жалкие потуги изобразить украинскую речь вряд ли уместны». Зважаючи на те, що підпис Антон Мєлкосклочний є псевдонімом (до речі, це чи не єдиний підписаний автором матеріал у цій газеті), дізнатися. чому державна мова згадується в тексті в лапках, було б цікаво у редактора газети Вадима Мардіяна.

C:\Users\Fujitsu\Documents\РАБОТА_2021\ІДПО_Моніторинг\Собития_росмес.png

Теми

Найбільшою мірою регіональні видання Донеччини приділяють увагу життю громади та місцевій інфраструктурі: 11% текстів стосуються будівництва та реконструкції об’єктів, облаштуванню територій,  що разом із матеріалами про діяльність місцевої влади (а таких 5%) становить доволі суттєву частку контенту. Кожний десятий матеріал стосується діяльності правоохоронних органів, зокрема, інформує про новітні способи шахрайства. 9% текстів висвітлюють соціальні питання, зокрема, систему охорони здоров’я, при цьому в контексті пандемії Covid-19 експерти нарахували додатково 3% текстів. В регіональних виданнях зафіксовано 6% матеріалів на теми економіки, фінансів, промисловості. 5% текстів присвячені зовнішній політиці України, зокрема, виконанню Мінських угод. 

В цій моніторинговій хвилі геть не висвітлювались теми корупції і релігії, по 1% матеріалів стосувались політики, історичних питань та надзвичайних ситуацій. Також по 1% матеріалів присвячені темам військових подій та життю переміщених осіб, однак експерти відмітили високу якість цих текстів (зокрема, статтю «Жизнь с чистого листа» про тисячі сімей, що знайшли другу домівку в Маріуполі). 

Звісно, видання не відмовляються від розважального контенту. Загальна кількість матеріалів, що не є суспільно значущими, становить 32%, а лідером в публікації таких матеріалів виявилось “Знамя индустрии” (більше 50% контенту потрапив до цієї «номінації»). Найбільшу кількість соціально-важливих тем вдалося висвітлити в своїх матеріалах маріупольській газеті “Приазовский рабочий”.

Жанри

Найбільш уживаними в регіональних медіа залишаються інформаційні жанри (53% контенту), але й частка аналітики є суттєвою: кореспонденції, статті та огляди разом представлені 10% матеріалів, ще 2% – це авторські колонки. Абсолютний лідер з публікації якісних аналітичних матеріалів – «Приазовский рабочий» (саме на його шпальтах 9 з 14 аналітичних текстів).

Діалогічні жанри складають 3% оприлюдненого протягом моніторингового тижня. Зокрема, газета «События» в одному числі опублікувала два бліц-опитування:  «Как я пережил локдаун» і «Почему люди доверяют мошенникам». Таку саму частку (3%) експерти нарахували прес-релізів (при цьому в двох виданнях – «Приазовский рабочий» и “Знамя индустрии”  – не було зафіксовано жодного прес-релізу). 

Як і в локальних медіа, в регіональних не представлені рецензії та розслідування, але присутні якісні приклади художніх жанрів (3%), зокрема, нариси та життєві історії. Читацькі листи в редакцію представлені в “Знамени индустрии” – 3 з 4, що побачили світ цього тижня.

Тональність

77% матеріалів регіональних видань мають нейтральну тональність подачі, лише 2% – негативну і 21% – позитивну, чому сприяють, наприклад, такі словосполучення в заголовках: «запрошують на роботу», «обіцяють добудувати», «знов приймають відвідувачів», «з’являються нові дорожні знаки» тощо.

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

35% матеріалів в досліджуваних виданнях Донеччини є власними, створеними журналістами редакцій. 25% – запозичені з відповідним посиланням на першоджерело і 40% не ідентифіковані. Найбільша частка авторського контенту в газеті «Приазовский рабочий», а в “Знамени индустрии”  навпаки експерти зафіксували як авторський лише один матеріал в номері!

Висновок за результатами моніторингу друкованих медіа

З чотирьох обраних видань високу планку обласного найбільшою мірою вдається тримати газеті «Приазовский рабочий» (Маріуполь), а найменшою мірою відповідає заявленому рангу «регіональної» – тижневику «События» (Бахмут), де зафіксовано найбільшу кількість комерційно обумовленого контенту (приватних оголошень) та матеріалів, що властиві «жовтій» пресі. Також дві газети («События» і «Знамя индустрии») не підписують свої публікації, вводячи таким чином читача в оману.

Між тим, усі чотири видання приділяють увагу актуальним темам, майже не «джинсують» і намагаються не тільки інформувати та розважати читачів, а і роз’яснювати, аналізувати.

Онлайнові видання

Як зазначила експертка Донецької моніторингової групи Ірина Черниченко, онлайн-медіа на тлі друкованих видань загалом виглядають менш професійними та занадто уніфікованими. Недосконалості сприяє традиційна для сайтів відсутність коректорів (помилки трапляються навіть у заголовках) і взагалі авторів – підпис текстів або не передбачений взагалі, або підпис є шаблоном – тобто всі тексти стрічки новин начебто мають одного автора/ку.

Моніторинг стандартів журналістики

Загалом експерти високо оцінили дотримання стандартів журналістики в онлайн-медіа Донеччини – 10,06 балів. Максимально якісними є тексти, оприлюднені ІА «Вчасно» – 11,25. Це ресурс, журналісти якого намагаються дотримуватись усіх вимог професії, шукають альтернативну думку до будь-якої теми, прагнуть об’єктивності, відокремлюючи факти від коментарів та вражень. Найнижчою виявилась якість матеріалів на Сайті Краматорська – 7,88 (здебільшого, саме за рахунок відсутності балансу думок та не відокремленню фактів від оцінок). Загалом матеріали в онлайні подаються доступною мовою, мають посилання на джерело інформації і бекграунд.

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Зважаючи на природну паузу в виборчому процесі України, в онлайн-просторі Донеччини лише один матеріал (0,6%) на сайті Маріуполя експерти оцінили як такий, що має ознаки політичного, вірніше, державного замовлення, бо текст створений за ініціативи Національної служби здоров’я України. Основна претензія експертів до сайтів – неналежне маркування, бо рекламні тексти публікуються в рубриці «новини компаній», до того ж побачити цей напис може лише дуже прискіпливий читач. На скріні – у лівому нижньому кутку.

C:\Users\Fujitsu\Documents\РАБОТА_2021\ІДПО_Моніторинг\Inkedновини компаний_LI.jpg

Найбільша кількість неналежно маркованих матеріалів побачила світ на сайті міста Маріуполя (26%), узагальнена цифра – 9,6%, а на сайті ІА «Вчасно» немає жодного тексту, до якого б могли бути претензії щодо маркування.

На сайті Донецька (www.62.ua) експерти зафіксували текст «Пасечник: Основная задача «ЛНР» и «ДНР» – интеграция в пространство России» як такий, що транслює проросійські меседжи (цитується глава так званої «ЛНР» і не надається іншої думки). Це становить 0,4% від оціненої кількості матеріалів. Також два тексти на тому ж ресурсі (0,6%) є маніпулятивними щодо пандемії Covid-19.

Теми

Три провідних теми, представлені в онлайн-просторі Донеччини наприкінці січня 2021-го року, – це Covid-19 (19%), війна на Сході (15%) та кримінальні події, в тому числі ДТП (11%). Всі вони базуються на релізах відповідних структур (військових, поліцейських або медичних) державного або місцевого рівнів.

Також 11% матеріалів потрапили в категорію «інше», тобто були розважального або рекламного характеру. Життя громади стосується 7% оприлюднених  текстів, про діяльність місцевої влади повідомляли 4% матеріалів (найактивніше це робив сайт Краматорська). Про релігію, історію та краєзнавство на сайтах не писали. 

Тональність

89% текстів на сайтах є нейтральними, 2% мають негативну і 9% – позитивну тональність.

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Як власні на сайтах експерти позначили 62% текстів, 26% є запозиченими із відповідним посиланням на джерело і 12% – не ідентифікованими. 

Висновок за результатами моніторингу онлайн медіа

Не зважаючи на те, що три з чотирьох сайтів, які досліджувались, представляють одну концепцію (франшизу «CitySites»), якість їхнього контенту суттєво відрізняється. Найбільш якісним експертам здався сайт Маріуполя, що підтверджує і величезний попит аудиторії, а також кількість рекламних текстів в рубриці «Новости компаний». Однак дійсно майже бездоганним виявився сайт ІА «Вчасно», на якому не виявлено жодного суттєвого порушення стандартів чи маніпулятивного або не маркованого контенту.

Інформація про експертів

Інформацію про експертів, що здійснювали оцінювання провідних медіа Донеччини, можна отримати за посиланням: https://idpo.org.ua/experts/donetsk

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *