Звіт моніторингу за вересень 2021 року – Одеська область

Місцеві ЗМІ Одеського регіону прагнуть стати цікавими та корисними своїй аудиторії, враховуючи її інформаційні потреби, зокрема щодо оперативного інформування громадськості про основні актуальні теми моніторингового періоду, – боротьбу з пандемією коронавірусу, життя місцевої громади. При цьому матеріалам почасти не вистачає професіоналізму та глибини. Рівень матеріалів з ознаками замовності достатньо високий (в друкованих ЗМІ – 7,3%, онлайн-виданнях – 4,3%) з перевагою комерційної джинси над політичною. Видання «Одесская жизнь» утрималось від друку матеріалів з ознаками замовності.

У вересні 2021 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох провідних друкованих видань та сайтів Одеської області. Для аналізу було обрано наступні медіа: газета «Вечерняя Одесса» (суспільно-політичне регіональне видання Одеської області), газета «Чорноморські новини» (громадсько-політична газета Одещини), газета «Одесская жизнь» (щотижнева газета Одеської області), газета «Курьер недели» (регіональний інформаційно-рекламний щотижневик, що охоплює райони Одещини: Ізмаїл, Кілія, Болград, Рені); сайт «Думская» https://dumskaya.net/, сайт «Таймер» https://timer-odessa.net/, сайт «048.ua» https://www.048.ua/, сайт УСИonline https://usionline.com/.  

За період з 13 вересня по 19 вересня 2021 року загалом оцінено 191 публікація у друкованих виданнях і 400 дописів  на сайтах. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні не надто висока. Середня оцінка професійності одеських місцевих видань у січні 2021 року становить 9,41 з максимально можливих 12 балів. 

Серед проаналізованих видань одна газета пропонує читачам більш якісний контент: «Курьер недели»  – 10,69 балів. Найнижчий показник дотримання стандартів «Одесская жизнь»,  – 8,38 балів. 

При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,69 бала.  Звернемо увагу, що  найретельніше цього стандарту дотримується «Курьер недели», що минулого разу відставав від лідерів – 1,25 бали. Також традиційно лідирує видання «Чорноморські новини»  – 1,06 балів. Найнижчим є показник «Вечерней Одессы» – 0,13 балів.  Такий показник якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,34 з 2 максимально можливих балів. Тут спостерігаємо таку само картину, як і з попереднім показником. «Курьер недели» – 1,56 балів,   «Чорноморські новини» – 1,06 балів,  «Вечерняя Одесса» – 1,00 бал. В цей моніторинговий період видання «Вечерняя Одесса» було наповнене великою кількістю емоційного контенту, зосередженого на культурних подіях і спорті,  чим і спричинені такі показники. Видання «Одесская жизнь», яка часто ігнорує баланс думок (0,31), має хороший показник щодо відокремлення фактів від думок (1,38). Традиційно така ситуація спричинена тим, що газета друкує велику кількість соціально важливої довідкової інформації, що вирізняє її на тлі місцевих одеських ЗМІ: «Кто имеет право получать пенсии умерших родственников», «В каких случаях полиция может остановить автомобиль», «Как доехать на велосипеде с Таирова до вокзала».

Стандарт достовірності витримується місцевими виданнями на достатньому рівні – 1,66 балів. При високих показниках решти видань 

(«Курьер недели» – 1,94 бали, «Чорноморські новини» – 1,88 бали, «Вечерняя Одесса» – 1,81 бали) у «Одесской жизни» всього 1 бал. Це пояснюється тим, що актуальні для цього видання інфоприводи – так звані «всесвітні дні». Газета створює розгорнуті матеріали про день народження смайла, мови жестів і подібне. Інформація видобувається з мережі, і часто навіть не обробляється. Також видання переповідає дискусії з модних в мережі тем («Может ли учитель забрать телефон на уроке»). Відповідно посилання відсутні.

Стандарт «відсутність мови ворожнечі», який традиційно витримується в місцевих ЗМІ, і цього разу на рівні 1,98 балів, як і стандарт доступності (1,98 балів).

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці місцевих видань Одеської області, які досліджувались у вересні 2021 року, становить 14 матеріалів (7,3%), з них – 5 матеріалів припадає на політичну джинсу, а 9 – на комерційну. Найбільше у цей моніторинговий період відзначилася газета   «Курьер недели», – два матеріали політичної і три – комерційної замовності. У цьому виданні завжди помітною є діяльність влади, і на цей раз спостерігаємо джинсування на користь міського голови. Також «Чорноморські новини» надрукували 2 матеріали з ознаками політичної, і 2 – комерційної джинси. Один з матеріалів політичної джинси піарить Юлію Тимошенко («Юлія Тимошенко: Це б’є по кожній людині»), інший принижує діючу владу («Дурість чи зрада», Л. Заславський).  Великою кількістю комерційної джинси (4 матеріали) відзначилась «Вечерняя Одесса». Особливо вкидається в око стаття головного редактора  Олега Суслова про виноробну компанію Шабо, що займає цілу шпальту.

Видання «Одесская жизнь» утрималось від джинси.

У місцевих виданнях Одеського регіону розміщено лише 9,9% немаркованої реклами. І, в основному, за рахунок  «Курьера недели» (12 матеріалів), при цьому – це фактично заверстані на шпальту блоки, а не окремі матеріали. 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Експертна група вважає, що журналісти друкованих видань одеського регіону майже не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем. Натомість за досліджуваний період «Вечерняя Одесса» розмістила на своїх сторінках один матеріал, який містить  проросійські меседжі, що несуть приховану загрозу державності. Це інформація, заверстана у  добірку українських та закордонних новин. Матеріал запозичено з білоруського каналу ОНТ, але спікером  виступає прес-секретар президента РФ.

Теми

Тематика місцевих газет засвідчує увагу всіх редакцій до життя власного регіону. Життя місцевої громади висвітлюється у 25% текстів. Ще одна тема, що привертає увагу місцевих друкованих ЗМІ, це тема культури – 11% ( численні виставки, досягнення місцевих творчих колективів, діяльність творчих організацій та установ). 6-7% інтересу місцевих видань припадає на питання спорту ( місцеві змагання та новини з життя спортсменів),  та економічної сфери (податки, ціни на газ). Соціальна сфера, політика, краєзнавство  тримаються на рівні 2-3%. Важлива тема COVID-19 цікавить ЗМІ на рівні 1%. Оскільки в цей період ще діє зелена зона, у поодиноких матеріалах  йдеться про очікувані обмеження.  

Тематична група «інше» за звітний період дослідження видань Одеської області складає загалом 38% за рахунок публікації гороскопів, астропрогнозів, привітань, некрологів, оголошень, рецептів, порад, цитат тощо у газеті «Курьер недели» (23 публікацій) та газеті «Одесская жизнь» (30 публікацій). При цьому у першому випадку – це оголошення і реклама, а в другому – цитати, гороскопи та рецепти. 

Жанри матеріалів

Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів (52%). 99 публікацій – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі. 8% представлено аналітичними жанрами (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні  у всіх виданнях, окрім «Курьера недели».  При цьому за жанровими параметрами це різні журналістські твори: авторська колонка, кореспонденція, стаття, –  «Вечерняя Одесса» (6 публікацій) та «Одесская жизнь» (8 публікацій), «Чорноморські новини» (2 публікації).  Журналістські розслідування відсутні. Так само зрідка з‘являються на шпальтах одеських ЗМІ інтерв‘ю, – по одному на кожне видання, окрім «Курьера недели». При цьому форми  інтерв‘ю  у «Вечерней Одессе» набуває політична джинса.  2% публікацій (3 матеріали) місцевих одеських медіа – це протокольні матеріали та прес-релізи.

Тональність

Загалом у публікаціях місцевих ЗМІ Одеського регіону переважає нейтральна тональність (93%), при цьому позитивна тональність становить – 6%, а негативна – 1%. У виданні «Одесская жизнь»  найбільш помітним є бажання побачити позитивні явища, процеси, події з життя регіону, але й інші  газети охоче розповідають у позитивному ключі про виставки, святкування ювілеїв місцевих закладів культури, досягнення спортивних колективів регіону тощо.  

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Місцеві ЗМІ Одещини демонструють загальну тенденцію до превалювання власного контенту, що не може на радувати – 52% (99 матеріалів). При цьому запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело 32% (62 матеріали), а не ідентифікованих за авторством матеріалів – 16% (30 публікацій). Після «Вечерней Одессы» (36 матеріалів) найбільше власних матеріалів друкує «Одесская жизнь» (32 публікації), але вона ж публікує і найбільше неідентифікованих матеріалів за рахунок прогнозів, рецептів, цитат для розваги читачів (18 публікацій). 

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

Онлайн видання Одещини працюють активно та зацікавлено. Проте, за відсутності очевидних політичних тем або соціальних конфліктів чи негараздів, скочуються в прес-релізм та транслюють кримінальну хроніку. Важлива тема COVID-19  подається суто як статистика щодо перебігу захворюваності на коронавірусну інфекцію в регіоні та країні загалом. Одне з помітних онлайн видань Одещини, «Таймер», дозволяє собі демонструвати негативну антиукраїнську позицію, що проявлена значною кількістю провокативних, маніпулятивних публікацій. 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальний бал регіону щодо дотримання стандартів журналістики в онлайн-виданнях – 9,64 бали з 12 можливих. Абсолютним лідером у цьому є сайт «Думская» (11,56), а аутсайдером – «УСИ» (8,75). 

Найслабшим місцем електронних місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок – 0,66 з максимально можливих 2. Вміння  місцевих одеських  журналістів надавати інформацію, розмежовуючи факти і думки, коментарі знаходиться на рівні 1,61. Показник посилання на джерела інформації знаходиться на рівні 1,94 бали, повнота на рівні 1,47 бали, а доступність – 2, а  відсутність мови ворожнечі – 1,97. Мова ворожнечі присутня у матеріалах лише одного одеського онлайн видання, – «Таймер» та втілює проросійську позицію цього ресурсу.  

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Щодо наявності матеріалів з ознаками замовності в одеських онлайн виданнях у вересні 2021 року, її частка складає 4.3% (17 матеріалів). Як і в друкованих ЗМІ, тут перевага на боці економічної ангажованості. На сайті «УСИ online» загальну тенденцію порушено, – тут політична джинса випереджає комерційну: 3 до 2.  Примітно, що політична джинса на сайті націлена проти діючого мера Геннадія Труханова, а комерційна просуває бізнес його політичного опонента Аднана Ківана.

Сайт «048.ua» лідирує за показниками  комерційної джинси (4 матеріали). Часто комерційне повідомлення уочевиднюється вже в заголовку.  

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

У проросійськи налаштованому виданні «Таймер» зустрічаємо пропагандистський матеріал (1) та матеріали з проросійськими меседжами (5). Меседжі є або прихованими, як у випадку з матеріалом «Полтавская школьница умерла после физкультуры», – тут кореспондент посилається на канал РБК Україна. Або явними – навіть з огляду на назви матеріалів «Россия откроет избирательный участок в Одессе»,  «На продажу: Россия начала выпускать английскую вакцину от коронавируса». Також «Таймер» надає неверифіковану інформацію («Трое жителей Донецка ранены при обстреле»).

Теми

Тематичне наповнення місцевих онлайн видань засвідчує увагу  редакцій перш за все до життя власного регіону. Загалом тематична група «життя місцевої громади» має показник  – 30%.  

Викликає занепокоєння показник кримінальної тематики – 27%.  Тут лідирує сайт «048.ua» – 34 матеріали зі 100. Але не дуже відстають від нього і решта ресурсів. «Думская» – 31 публікація, «УСИ» – 22, «Таймер» – 19. Переважно всі матеріали цього штибу є прес-релізами. 

Темам економіки і культури присвячено відповідно 6% і 5%. На рівні 3% – онлайн ЗМІ цікавляться зовнішньою політикою та соціальною сферою. А надзвичайними ситуаціями – на рівні 4 % (в основному це повідомлення про пожежі). 1-2 % контенту місцевих онлайн ресурсів присвячені темі політики, освіти, краєзнавства.

2% інформації на сайтах стосуються теми ООС. Це, переважно, новини  про новий меморіал, що присвячений загиблим воїнам, та про діяльність волонтерів.  

12% публікацій містять актуальну інформацію щодо подолання пандемії коронавірусу. На жаль, це переважно  статистика щодо протікання хвороби, як місцева, так і загальноукраїнська.

Тональність 

Тональність інформації в онлайн виданнях Одещини на 100% нейтральна. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Власного контенту онлайн видання публікують на рівні 57%, запозичених матеріалів із посиланням на джерело – 39%, неідентифікованих – 4%. Більшість видань виробляють власний контент:  «048.ua» (100%), «УСИ online» (98%), натомість «Таймер» почасти ігнорує необхідність ідентифікувати походження контенту.   

Висновок за результатами моніторингу

Загалом онлайн ЗМІ Одещини демонструють в цілому ті ж тенденції, що й друковані видання. Зокрема це стосується рівня дотримання стандартів, переважання комерційної замовності над політичною, а от тематика в онлайн виданнях має  сильний ухил в бік оперативних новин щодо криміналу, надзвичайних ситуацій та статистики щодо COVID-19, на відміну від друкованих ЗМІ. Занепокоєння викликає тенденція засилля прес-релізму в онлайн виданнях.

Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, медіаексперта. 

Контакти: 

координатор проекту
Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776, 
пошта: іvanova77aa@gmail.com, ivanova_aa@ukr.net

Моніторинг здійснюється за підтримки Українського медійного проекту Інтерньюз /USAID. Всі думки та висновки, що наведені в моніторингових звітах, є виключно відповідальністю експертної групи Інституту демократії ім. Пилипа Орлика і не обов’язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інтерньюз.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *