Звіт моніторингу за січень 2022 року – Одеська область

Боротьба з пандемією коронавірусу та життя місцевої громади для локальних ЗМІ Одеського регіону продовжують бути найбільш актуальними і в поточному моніторинговому періоді. При цьому матеріалам почасти не вистачає професіоналізму, глибини та аналітичності. Рівень матеріалів з ознаками замовності продовжує залишатись доволі високим (в друкованих ЗМІ – 7,6%, онлайн-виданнях – 5,9%) з перевагою політичної джинси в друкованих медіа та паритетом між різними видами замовності в онлайн-медіа. Зокрема помітною є тенденція в друкованих медіа приділяти особливу увагу місцевій (районній та обласній) владі, демонструючи її активність та позитивний досвід роботи. Актуальна тема подолання ковіду представлена лише в онлайн-сегменті місцевих ЗМІ Одещини і лише у форматі статистичних зведень. 

У січні 2022 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох провідних друкованих видань та сайтів Одеської області. Для аналізу було обрано наступні медіа: газета «Вечерняя Одесса» (суспільно-політичне регіональне видання Одеської області), газета «Чорноморські новини» (громадсько-політична газета Одещини), газета «Одесская жизнь» (щотижнева газета Одеської області), газета «Курьер недели» (регіональний інформаційно-рекламний щотижневик, що охоплює райони Одещини: Ізмаїл, Кілія, Болград, Рені); сайт «Думская» https://dumskaya.net/, сайт «Таймер» https://timer-odessa.net/, сайт «048.ua» https://www.048.ua/, сайт УСИonline https://usionline.com/.  

За період з 24 січня по 30 січня 2022 року загалом оцінено 175 публікацій у друкованих виданнях і 400 дописів  на сайтах. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні продовжує знижуватись. Середня оцінка професійності одеських місцевих видань у січні 2022 року становить 9,28 з максимально можливих 12 балів. 

Серед проаналізованих видань одна газета протягом тривалого періоду пропонує читачам більш якісний контент: «Курьер недели»  – 10 балів, натомість найнижчий показник дотримання стандартів демонструє поважна одеська газета «Чорноморські новини» – 8,44 балів. 

При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,39 бала. Цей стандарт демонструє тенденцію до зниження протягом останніх моніторингових хвиль, тобто другий рік поспіль. Звернемо увагу, що  найретельніше цього стандарту дотримується ізмаїльська газета «Курьер недели» – 0,75 балів, натомість знана одеська «Вечерка» («Вечерняя Одесса») витримує цей стандарт на рівні 0,06 балів. Такий показник якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,48 з 2 максимально можливих балів. Тут спостерігаємо таку саму картину, як і з попереднім показником. «Курьер недели» – 1,88 балів,  «Вечерняя Одесса», «Чорноморські новини» – 1,25 бал. У цей моніторинговий період видання «Вечерняя Одесса» продовжує демонструвати необґрунтовану емоційність, переконуючи своїх читачів у власній небайдужості. Видання «Одесская жизнь» продовжує тримати непогані показники щодо відокремлення фактів від думок (1,56), оскільки пропонує читачам велику кількість соціально важливої довідкової інформації, що вирізняє її на тлі місцевих одеських ЗМІ, зокрема: «В Одессе появятся новые правила установки гаражей» («Одесская жизнь»№4, с.3), «Субсидии в Украине могут стать электронными» («Одесская жизнь»№4, с.4), «Оплата за газ и штрафы» («Одесская жизнь»№4, с.4). 

Стандарт достовірності витримано на рівні 1,75 балів. Тут лідерами є видання  «Вечерняя Одеса» та «Одесская жизнь» (1,94 бали), а аутсайдером –«Чорноморські новини» – 1,31 бал, які часто ігнорують посилання на джерела інформації, зосереджуючись на факті чи думці як таких: «Наказу не буде. Чому? А тому що!» («Чорноморські новини», №7-8, с.1), «Мамина квартира стане музеєм Жванецького» («Чорноморські новини», №7-8, с.4). 

Стандарт повноти витримується місцевими виданнями на достатньому рівні (1,70 балів). При високих показниках решти видань («Курьер недели» – 1,56 бали, «Одесская жизнь» – 1,88 балів, «Вечерняя Одесса» – 1,94 бали) у «Чорноморських новин» – 1,44 бали, що є найнижчим. 

Стандарт «відсутність мови ворожнечі», який традиційно витримується в місцевих ЗМІ, і цього разу на рівні 1,97 балів, як і стандарт доступності (1,98 балів).

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці місцевих видань Одеської області, які досліджувались у січні 2022 року, становить 7,6% (10 матеріалів), з них 9 матеріалів припадає на політичну джинсу, а 1 – на комерційну. Найбільше у цей моніторинговий період, як і у попередній, відзначилася газета «Курьер недели» – п‘ять матеріалів з ознаками політичної замовності. У цьому виданні завжди помітною є діяльність влади, і на цей раз спостерігаємо джинсування на користь місцевих можновладців та одеської обласної влади. Також «Чорноморські новини» надрукували 2 матеріали з ознаками політичної джинси. І знову обидва, як і в попередню хвилю моніторингу, на користь Юлії Тимошенко («Юлія Тимошенко: Для порятунку України потрібен уряд національної єдності» («Чорноморські новини», №7-8, с.2), «Надто дорога ціна помилок влади» («Чорноморські новини», №7-8, с.2). Комерційна джинса присутня, як і раніше, лише в газеті «Вечерняя Одесса». 

У місцевих виданнях Одеського регіону розміщено 13% немаркованої реклами. Цей показник зростає, а лідером залишається «Курьер недели» (10 матеріалів з 17).  

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Експертна група вважає, що журналісти друкованих видань одеського регіону майже не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем. Натомість за досліджуваний період «Вечерняя Одесса» та «Чорноморські новини» розмістили на своїх сторінках по одному матеріалу, які містять провокації, що несуть приховану загрозу державності, принижують українську незалежність, сіють песимістичні настрої. Це матеріал Валентини Гайдаєнко «Кыргызстан – страна киргизов» («Вечерняя Одесса», №9-8, с.3), Леоніда Заславського «Наказу не буде. Чому? А тому що!» (Чорноморські новини», №7-8, с.1).  

Теми

Тематика місцевих газет засвідчує увагу всіх редакцій до життя власного регіону. Життя місцевої громади висвітлюється у 15% текстів. Ще одна тема, що привертає увагу місцевих друкованих ЗМІ, культура – 10% (численні виставки, досягнення місцевих творчих колективів, діяльність творчих організацій та установ), що є сталою тенденцією для місцевих одеських ЗМІ. 4-5% інтересу місцевих видань припадає на питання історії, краєзнавства, освіти та спорту. 2-3% уваги приділено міжнародним новинам, економіці та надзвичайним ситуаціям. Важлива тема COVID-19 цікавить ЗМІ на рівні 2%, з усіх аналізованих друкованих медіа про це пише лише «Вечерняя Одесса».   

Тематична група «інше» за звітний період дослідження видань Одеської області складає загалом 46% за рахунок публікації астропрогнозів, привітань, некрологів, оголошень, рецептів, порад, кросвордів, цитат тощо. Найбільше таких публікацій, як і в попередні періоди, спостерігаємо в газеті «Курьер недели» (24 публікації) та газеті «Одесская жизнь» (35 публікацій). При цьому у першому випадку – це оголошення і реклама, а в другому – цитати, гороскопи та рецепти. Нижче – кілька показових прикладів від видання «Одесская жизнь»: 

Жанри матеріалів

Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів (45%). 78 публікацій – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі. 11 публікаціями (7%) представлено аналітичні жанри (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні у всіх виданнях, окрім «Курьера недели», що вже стало традиційним для цього видання.  Найбільше аналітики – в «Одесской жизни» (6 публікацій), яка найчастіше представлена оглядами одеського соціального та культурного життя. Журналістські розслідування відсутні. Так само зрідка з‘являються на шпальтах одеських ЗМІ інтерв‘ю. Цього разу таких публікацій дві: одна в «Чорноморських новинах та одна – в «Одесской жизни». 

Тональність

Загалом у публікаціях місцевих ЗМІ Одеського регіону переважає нейтральна тональність (95%), при цьому позитивна тональність становить – 3%, а негативна – 1%. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Місцеві ЗМІ Одещини демонструють загальну тенденцію до превалювання власного контенту, що не може на радувати – 51% (89 матеріалів), хоч фактично цей показник демонструє тенденцію до зниження. При цьому запозичених матеріалів із посиланням на автора/джерело 31% (54 матеріали), а не ідентифікованих за авторством матеріалів – 18% (32 публікації). Найбільше власних матеріалів друкує «Одесская жизнь» (33 публікації), але вона ж публікує і найбільше неідентифікованих матеріалів за рахунок прогнозів, рецептів, цитат для розваги читачів (18 публікацій). Ця тенденція вже стала фірмовою ознакою цього ЗМІ.

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

Онлайн видання Одещини працюють активно та зацікавлено. Проте, за відсутності очевидних політичних тем або соціальних конфліктів чи негараздів, скочуються до трансляції кримінальної хроніки (18%). Особливо виділяється тут онлайн-медіа «048.ua» (23 матеріали). Важлива тема COVID-19 (12%) подається суто як статистика щодо перебігу захворюваності на коронавірусну інфекцію в регіоні та країні загалом. Одне з помітних онлайн видань Одещини, «Таймер», дозволяє собі публікацію неперевіреної інформації без посилання на джерело із зони бойових дій на Донбасі, що може формувати викривлену картину дійсності: 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальний бал регіону щодо дотримання стандартів журналістики в онлайн-виданнях – 10,08 з 12 можливих. Абсолютного лідера та аутсайдера у цьому питанні не спостерігається.  

Найслабшим місцем електронних місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок – 0,58 з максимально можливих 2. Вміння  місцевих одеських  журналістів надавати інформацію, розмежовуючи факти і думки/коментарі знаходиться на рівні 1,94. Показник посилання на джерела інформації знаходиться на рівні 2 бали, повнота на рівні 1,56 бали, доступність – 2, відсутність мови ворожнечі – 2. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Частка матеріалів з ознаками замовності в одеських онлайн виданнях у січні 2022 року складає 5,9% (23 матеріали). На відміну від друкованих ЗМІ, тут зберігається паритет між політичною та економічною ангажованістю (11 та 12 матеріалів відповідно). Найменше «джинси» на сайті «Думская.net» (1 політична та 1 комерційна), найбільше – на «048.ua» (7 економічна та 2 політична). «048.ua» друкує політичну джинсу партії «Наш край», зокрема, вона стосується Олександра Мазурчака («Александр Мазурчак: «При таком стремительном росте цен власть должна ввести целевые дотации для самых бедных», «Александр Мазурчак: «Вместо громких заявлений о переходе на биогаз Нафтогазу следует наращивать собственную добычу»).

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

У проросійськи налаштованому виданні «Таймер» зустрічаємо фейки та провокації, що здатні спричинити панічні настрої в регіоні: «Борьба с ковидом: спецбригады будут колоть непривитых селян в Одесской области», «Вторжение» РФ: телеведущий из США советует украинцам покупать билеты», «Житель Донецка получил пулю».

Теми

Тематичне наповнення місцевих онлайн видань засвідчує увагу  редакцій перш за все до життя власного регіону. Загалом тематична група «життя місцевої громади» має показник 26%.  

Викликає занепокоєння показник кримінальної тематики – 18%.  Тут вже протягом тривалого часу лідирує сайт «048.ua» – 23 матеріали зі 100. Але не дуже відстають від нього і решта ресурсів. «Думская» – 18 публікацій, «УСИ» – 19, «Таймер» – 10. Переважно всі матеріали цього штибу є прес-релізами. 

Темам економіки і зовнішньої політики присвячено відповідно 6% і 7%. Це пояснюється активізацією міжнародних відносин у питаннях подолання кризи щодо вирішення ситуації на Донбасі. На рівні 5% онлайн ЗМІ цікавляться надзвичайними ситуаціями та політичним життям. А культура та соціальна сфера мають по 4% інтересу онлайн-ЗМІ. 

3% інформації на сайтах на тему ООС. Тут активність проявляє «Думская». В основному публікації стосуються міжнародної допомоги Україні щодо ведення війни та активізації військової підготовки. 

12% публікацій містять актуальну інформацію щодо подолання пандемії коронавірусу. На жаль, це переважно  статистика щодо протікання хвороби, як місцева, так і загальноукраїнська. Цей показник є сталим для онлайн-видань вже протягом кількох хвиль моніторингу.

Тональність 

Тональність інформації в онлайн виданнях Одещини на 100% нейтральна. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Власного контенту онлайн видання публікують на рівні 35%, запозичених матеріалів із посиланням на джерело – 62%, неідентифікованих – 4%. Намагається публікувати виключно власний контент «048.ua» (88%), натомість «Таймер» та «Думская» майже повністю ігнорують необхідність ідентифікувати походження матеріалів.   

Висновок за результатами моніторингу

Загалом онлайн ЗМІ Одещини демонструють інші тенденції, ніж  друковані видання. Лише щодо рівня дотримання стандартів спостерігається більш-менш однакова картина. Щодо матеріалів з ознаками замовності, то друковані ЗМІ містять переважно політичну джинсу, а онлайн-медіа – порівну приділяють увагу і політичній, і комерційній замовності. Тематика в онлайн виданнях має сильний ухил в бік оперативних новин щодо криміналу, надзвичайних ситуацій та статистики захворюваності COVID-19, на відміну від друкованих ЗМІ. Вже сталим бачиться тяжіння онлайн-видань до використання прес-релізів без особливої обробки при підготовці публікацій.

Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, медіаексперта. 

Контакти: 

координатор проекту
Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776,  пошта: іvanova77aa@gmail.com, ivanova_aa@ukr.net

Моніторинг здійснюється за підтримки Українського медійного проекту Інтерньюз /USAID. Всі думки та висновки, що наведені в моніторингових звітах, є виключно відповідальністю експертної групи Інституту демократії ім. Пилипа Орлика і не обов’язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інтерньюз.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *