Моніторинговий звіт за березень 2023 року – Одеська область

Ця хвиля моніторингу регіональних медіа Одещини засвідчила, що місцеві ЗМІ адаптувалися до складних новітніх умов інформаційної діяльності, спричинених повномасштабною війною в Україні, та перейшли від артикулювання невизначеності власного майбутнього та кризи наявних ресурсів до різнобічного висвітлення життя місцевої громади (друкований сегмент) й розлогої хроніки великої війни росії проти України (онлайн сегмент). Видання «Одеське життя» не лише змінило свою назву на україномовну версію, а й додало чотири шпальти до обсягу кожного випуску, представивши на своїх шпальтах усі територіальні громади регіону. Газета «Курьер недели» змінила режим роботи і тепер виходить раз на два тижні, хоч кількість та якість матеріалів при цьому не покращилась. Онлайн медіа Одещини пропонують своїй аудиторії новітні ракурси перебігу війни: робота журналіста на війні, історія життя в окупації, бойові дії під Бахмутом, пошуки воїнів, зниклих без вісти, війна в обличчях тощо.  Повертається тенденція до друку матеріалів з ознаками замовності,  політичної і комерційної «джинси». У загальній тональності публікацій сталими залишаються позитив та оптимізм. 

У березні 2023 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох провідних друкованих видань та сайтів Одеської області. Для аналізу було обрано наступні медіа: газета «Вечерняя Одесса» (суспільно-політичне регіональне видання Одеської області), газета «Чорноморські новини» (громадсько-політична газета Одещини), газета «Одеське життя» (щотижнева газета Одеської області), газета «Курьер недели» (регіональний інформаційно-рекламний щотижневик, що охоплює райони Одещини: Ізмаїл, Кілія, Болград, Рені); сайт «Думская.net» https://dumskaya.net/, сайт «Odessa.online» https://odessa.online, сайт «048.ua» https://www.048.ua/, сайт «УСИonline» https://usionline.com/.  

За період з 20 березня по 26 березня 2023 року загалом оцінено 152 публікації у друкованих виданнях і 400 дописів на сайтах. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні задовільна. Середня оцінка професійності одеських місцевих видань у березні 2023 року становить 9,52 з максимально можливих 12 балів. Серед проаналізованих видань одна газета пропонує читачам більш якісний контент: «Одеське життя»  – 10,25 балів. Найнижчий показник дотримання стандартів мають «Чорноморські новини» – 8,63 бали. Проте, слід звернути увагу, що показники дотримання стандартів не надто різняться у друкованих ЗМІ. 

При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,77 бала.  Звертаємо увагу, що  найретельніше цього стандарту дотримується «Одеське життя» (1 бал). Найнижчим цей показник є у «Курьера недели» – 0,61 бала.  Такий стандарт якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,34 з 2 максимально можливих балів. Стандарт достовірності витримується місцевими виданнями на достатньо високому  рівні – 1,63 балів. Порушується він в основному за рахунок видання «Чорноморські новини» – 1,44 бали. Це пояснюється тим, що газета схиляється до публіцистичного стилю викладу інформації, вважаючи доречним експлікувати власну світоглядну позицію. Стандарт повноти дотримано на рівні 1,80 балів. Останнім часом експертна група констатує дещо недбале ставлення до цього показника якісної журналістики. Стандарт «відсутність мови ворожнечі» традиційно витримується в місцевих ЗМІ (2 бали), як і стандарт доступності (1,98 балів).

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці місцевих видань Одеської області, які досліджувались у березні 2023 року, становить 6 матеріалів (3,9%), з них – 3 матеріали припадає на політичну джинсу та 3 – на комерційну. Переважна більшість таких матеріалів опублікована у виданнях «Одеське життя» та «Вечерняя Одесса» («Вечерняя Одесса» №23-24 від 23 березня 2023 року, сторінка 1 «Видатки на оборону, географічні назви та системи моніторингу довкілля», сторінка 2 «Зернова ініціатива» продовжена на 120 днів»). Натомість маємо констатувати, що кількість замовних публікацій хоч невелика, але поступово починає зростати за рахунок просування політиків (зокрема депутатів різних рівнів). Також «Одеське життя» почало «сумлінно» друкувати комерційну джинсу, надаючи просуванню комерційних послуг окремі матеріали:  «Одеське життя» (№12 від 22 березня 2023 року, сторінка 4). 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Експертна група вважає, що журналісти друкованих видань одеського регіону в умовах війни не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем, залишаючись відданими інтересам держави та своєї аудиторії як громадян України. 

Теми

Якщо у попередні періоди основною тенденцією в тематичному наповненні місцевих газет Одещини була суцільна атмосфера війни як нових соціальних координат, то цього разу основна увага друкованих видань присвячена життю місцевої громади (16%), культурі (9%) та історії й краєзнавству (6%). Це можна тлумачити як спробу видань звернути увагу на повсякденність та потреби повноцінного життя в умовах війни й воєнної небезпеки. Сама по собі тема війни та бойових дій залишається також актуальною (8%), проте звертає на себе увагу дещо нова тенденція у висвітленні цієї проблемно-тематичної сфери. Друковані ЗМІ все більше  не просто реагують на поточні події війни, а й пробують осмислювати майбутні кроки країни, що виграє війну та докладатиме зусиль до забезпечення справедливих наслідків цієї перемоги: покарання військових злочинців, трибунал для керівників країни-агресорки, репарації тощо. 

Поступово на Одещині пожвавлюється театральне життя, виставкова діяльність та загалом культурна сфера. Про це пишуть усі друковані медіа, зокрема: Вероніка Поліщук «Театрально-військовий сезон: про вистави в бомбосховищах та прем‘єри з генераторами» («Одеське життя» №12 від 22 березня 2023 року, сторінка 9); Галина Марьина «Чего хочет женщина» («Вечерняя Одесса», №23-24 від 23 березня 2023 року, сторінка 6); Роман Кракалія «Разом із Шевченком» («Чорноморські новини», №13 від 23 березня 2023 року, сторінка 1) тощо. 

Тематична група «інше» за звітний період дослідження видань Одеської області складає загалом 35% за рахунок публікації приватних оголошень у газетах «Курьер недели» (20 публікацій) та «Чорноморські новини» (18 публікацій), а в газеті «Одеське життя» продовжують з‘являтися кросворди, анекдоти, астропрогнози тощо. 

Цікаву традицію започаткувала газета «Чорноморські новини» –кросворд для підвищення медіаграмотності, який можна розв‘язати, якщо знаєш українську історію та правдиву історію війни рф проти України («Фейк під носом» («Чорноморські новини» №13 від 23 березня 2023 року, сторінка 4). 

Жанри матеріалів

Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів (37%). 56 публікацій – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі. 10% представлено аналітичними жанрами (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні у всіх виданнях. При цьому звертаємо окрему увагу на загальне підвищення рівня аналітичності місцевих одеських видань, де абсолютним лідером стали «Чорноморські новини» та «Вечерняя Одесса» (по 7 матеріалів). Цю тенденцію експертна група помічає вже протягом кількох хвиль моніторингу. Так само починають з‘являтися на шпальтах одеських ЗМІ інтерв‘ю (4%), оскільки медіа прагнуть спілкуватися з очевидцями подій та лідерами думок, що вважаємо хорошою ознакою. 

Тональність

Очевидним показником діяльності місцевих друкованих ЗМІ Одещини періоду війни стала підвищена емоційність їхньої тональності з настановами на позитивний життєствердний тон та віру у перемогу України, зокрема це стосується газет «Чорноморські новини» (3 матеріали), «Вечерняя Одесса» (4 матеріали), «Одеське життя» (4 матеріали), які прагнуть до будь-якого контенту додавати мажорності. Така тенденція є сталою вже протягом кількох хвиль моніторингу.    

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Місцеві ЗМІ Одещини демонструють загальну тенденцію до мінімального використання неідентифікованого контенту, що надзвичайно важливо в умовах війни, в основному зосереджуючись на публікації власного контенту (48%), хоча часом передруковують з посиланням важливі, на їхню думку, якісні матеріали інших ЗМІ. При цьому загальний показник власного контенту не такий високий через публікацію тематичної групи «інше», де представлено значну кількість оголошень. 

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

У цілому онлайн видання Одещини демонструють дещо інші  тенденції у порівнянні з друкованими медіа щодо дотримання стандартів, роботи з джерелами та особливо – з тематичними наповненням. 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальний бал регіону щодо дотримання стандартів журналістики в онлайн виданнях – 10,69 балів з 12 можливих. Абсолютним лідером у цьому є сайт «Думская.net» (11,06), а аутсайдером – «УСИ online» (10,44). 

Найслабшим місцем електронних місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок, цей показник продовжує знижуватися протягом вже кількох хвиль моніторингу – до 1,11 бал з можливих 2, хоч показник є все ж досить високим. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Замовні публікації починають активніше з‘являтися в онлайн виданнях Одещини. В основному до цього схиляється «Думская.net» (6 матеріалів) та «048.ua» (5 матеріалів), серед матеріалів превалює комерційна джинса: «Робота в Одесі: актуальні вакансії з зарплатнею до 20 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3567232/robota-v-odesi-aktualni-vakansii-z-zarplatneu-do-20-tisac-griven); «Робота в Одесі: вакансії із зарплатнею від 14 до 35 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3567563/robota-v-odesi-vakansii-iz-zarplatneu-vid-14-do-35-tisac-griven), «Купити будинок в Одесі: варіанти від 25 до 40 тисяч доларів» («048.ua», https://www.048.ua/news/3569468/kupiti-budinok-v-odesi-varianti-vid-25-do-40-tisac-dolariv); «Робота в Одесі: актуальні вакансії з зарплатнею до 25 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3569732/robota-v-odesi-aktualni-vakansii-z-zarplatneu-do-25-tisac-griven); «Оренда квартири в Одесі: п’ять недорогих варіантів» («048.ua», https://www.048.ua/news/3569791/orenda-kvartiri-v-odesi-pat-nedorogih-variantiv); «Новий романтичний концерт СКАЙ в Одесі 1 травня: квитки — від 195 грн (суспільство)» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/noviy-romantichniy-kontcert-skay-v-odesi-1-travn-174028/ua/); «Куди піти в Одесі: проєкт «Переселенці», вечір гітарної музики та вистава «Пеппі» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/kuda-poyti-v-odesse-proekt-pereselentcy-vecher-g-174143/ua/). 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Зовсім відсутні проросійські меседжі, маніпуляції та фейки в місцевих електронних медіа. Зникли публікації щодо розвінчування фейків, яких раніше було досить.  

Теми

Онлайн видання Одещини прагнуть бути максимально оперативними у забезпеченні аудиторії актуальною та соціально вагомою інформацією: воєнні дії (24%), діяльність правоохоронних органів (26%), життя місцевої громади (18%), надзвичайні ситуації (6%), життя в умовах війни (4%), економіка (4%) та зовнішня політика (6%). Саме тематика різко відрізняє онлайн сегмент від друкованих ЗМІ Одещини. Онлайн видання постійно слідкують за подіями на фронті, подаючи хроніку війни, приділяють значну увагу зовнішній політиці у контексті допомоги Україні, зокрема домовленостей щодо вивезення українського зерна з одеських портів до Африки. 

Кримінал/діяльність правоохоронних органів завжди викликала зацікавленість онлайн медіа, залишаючись номер один серед топ-тематики і тепер: до вже звичних за останні місяці матеріалів про боротьбу з колаборантами, ухилянтами, антикорупційну діяльність, починає додаватися кримінальна хроніка щодо побутової злочинності. 

Тональність 

Тональність інформації в онлайн виданнях Одещини в цілому нейтральна, проте матеріали містять почасти емоційно забарвлену лексику, що робить їх загалом позитивними за тональністю (1%). 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Усі онлайн видання Одещини друкують в основному власний контент, посилаючись при цьому на іноземні ЗМІ, прес-релізи офіційних джерел в Україні, а «Думская.net» та «УСИ online» оприлюднюють власний контент, серед якого значна кількість якісних аналітичних, оглядових та репортажних матеріалів: Дмитро Жогов «Тортури, побиття, викрадення дітей: херсонський таксист — про місяці життя в окупації» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/pytki-izbieniya-pohishcheniya-detey-taksist-o-me-174056/ua/); Георгій Ак-Мурза «Якщо десь є на Землі пекло, то це Бахмут»: одеські тероборонівці розповіли про бої в найгарячішій точці війни («Думская.net», https://dumskaya.net/news/razdelnaya-tro-174039/ua/); Ніна Ляшонок «Весняні вайби: в Одесі почали квітнути вишні»  («УСИ online», https://usionline.com/vesniani-vajby-v-odesi-pochaly-kvitnuty-vyshni-fotoreportazh/). 

При цьому у випадках оприлюднення офіційних даних щодо бойових дій онлайн ЗМІ Одещини подають запозичені матеріали з посиланням на джерело. 

Висновок за результатами моніторингу

Друковані та онлайн ЗМІ Одещини вже повністю призвичаїлись до інформаційної діяльності в умовах повномасштабної війни, демонструючи професіоналізм, безперервність робота та патріотизм. Натомість якщо газети більшою мірою описують життя місцевої громади в стані війни, то онлайн медіа зосереджуються на подачі детальної хроніки бойових дій. Констатуємо, що помітною стає тенденція до повернення в інформаційний потік матеріалів з ознаками замовності в обох сегментах інформаційного поля. 

Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, медіаексперта. 

Контакти: координатор проекту
Олена Іванова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *