Моніторинговий звіт за травень 2023 року – Одеська область

Ця хвиля моніторингу регіональних медіа Одещини засвідчила, що тематика війни та бойових дій поступово зникає зі шпальт друкованих медіа, залишаючись лише контекстом оприлюднюваних фактів, натомість в онлайн сегменті вона зберігає позиції визначального тематичного пріоритету. Тематика криміналу та діяльності  правоохоронних органів для онлайн медіа стає ще більш привабливою, хоч і раніше вона перебувала в ТОПі, але тепер, окрім новітніх, доданих війною тем щодо ухилянтів та колаборантів, повертається звична побутова кримінальна тематика.  

Цієї хвилі моніторингу порядок денний місцевих ЗМІ Одещини онлайн та друкованого сегментів значною мірою визначає очікуваний туристичний сезон, адже минулого року він не відбувся зі зрозумілих причин, а цього року і місцеві медіа, і влада, і громадськість перебувають поки що в стані невизначеності, що провокує ЗМІ до міркувань з цього приводу. 

В онлайн медіа повертається тенденція до публікації матеріалів з ознаками замовності,  політичної і комерційної «джинси». 

У травні 2023 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох провідних друкованих видань та сайтів Одеської області. Для аналізу було обрано наступні медіа: газета «Вечерняя Одесса» (суспільно-політичне регіональне видання Одеської області), газета «Чорноморські новини» (громадсько-політична газета Одещини), газета «Одеське життя» (щотижнева газета Одеської області), газета «Курьер недели» (регіональний інформаційно-рекламний щотижневик, що охоплює райони Одещини: Ізмаїл, Кілія, Болград, Рені); сайт «Думская.net» https://dumskaya.net/, сайт «Odessa.online» https://odessa.online, сайт «048.ua» https://www.048.ua/, сайт «УСИonline» https://usionline.com/.  

За період з 22 по 28 травня 2023 року загалом оцінено 165 публікації у друкованих виданнях і 400 дописів на сайтах. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні продовжує залишатися на сталих середніх позиціях. Оцінка професійності одеських місцевих видань у травні 2023 року становить 9,88 з максимально можливих 12 балів, що майже тотожно показнику попередньої хвилі. Серед проаналізованих видань дві газети пропонують читачам більш якісний контент: «Одеське життя» та «Вечерняя Одесса» – 10,06 балів. Найнижчий показник дотримання стандартів мають «Чорноморські новини» – 8,06 бали. Лідери та аутсайдери за цими критеріями теж залишаються незмінними. 

При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,80 бала.  Звертаємо увагу, що  найретельніше цього стандарту дотримуються «Чорноморські новини» (1,25 бал). Найнижчим цей показник є у «Курьера недели» – 0,31 бала.  Одеські ЗМІ щодо цього стандарту не надто демонструють підвищення рівня професійності. Такий стандарт якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,59 з 2 максимально можливих балів. У цьому контексті газета «Курьер недели», попри нехтування балансом думок, старанно викладає факти без емоційного їх коментування.  

Стандарт достовірності витримується місцевими виданнями на високому  рівні – 1,81 балів. Порушується він в основному за рахунок видання «Чорноморські новини» – 1,56 бали. Традиційно це видання «спеціалізується» на публіцистичному форматі викладу інформації, вважаючи доречним транслювати міркування та факти без посилання на джерела. Стандарт повноти дотримано на рівні 1,74 балів. Тут також звертає на себе увагу «Курьер недели», який часто не вважає за необхідне формувати контекст навколо фактажу. Останнім часом експертна група констатує дещо недбале ставлення до цього показника якісної журналістики. Стандарт «відсутність мови ворожнечі» традиційно витримується в місцевих ЗМІ (2 бали), як і стандарт доступності (1,95 балів). 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці місцевих видань Одеської області, які досліджувались у травні 2023 року, цієї моніторингової хвилі вперше складає 0%. Жодного матеріалу комерційної та політичної замовності помічено не було.  При цьому матеріалів протокольно-офіційного характеру – 10 публікацій (6,1%), де абсолютним лідером є «Чорноморські новини» (13,3%). 

Матеріалів рекламного характеру без маркування – 30, що складає 18,2% в основному за рахунок «Курьера недели» (29 публікацій).

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Експертна група вважає, що журналісти друкованих видань одеського регіону в умовах війни не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем, залишаючись відданими інтересам держави та своєї аудиторії як громадян України. 

Теми

Ця хвиля моніторингу підтвердила сталість уваги місцевих ЗМІ Одещини до життя місцевої громади (16%), спорту, історії і краєзнавству та культури (7%). Ці тематичні групи і попереднього разу мали тематичну першість. Це можна тлумачити як спробу видань звернути увагу на повсякденність та потреби повноцінного життя в умовах війни й воєнної небезпеки. Увага до теми війни та бойових дій поступово знижується до 3% цього разу та відповідні матеріали представлені в «Чорноморських новинах» (4 публікації) і «Вечерней Одессе» (1 публікація), а інтерес до життя в умовах війни (2%) продемонстровано в трьох із чотирьох ЗМІ (окрім «Курьера недели») по одному матеріалу на кожне. 

Розлогий матеріал в газеті «Чорноморські новини» розповідає про життя в умовах війни, зокрема про адаптацію переселенців (№21 від 18 травня 2023 року): 

При цьому також все частіше обговорюються питання післявоєнного майбутнього України. Один з таких матеріалів читаємо в газеті «Чорноморські новини» (№22 від 25 травня 2023 року): 

Тема курортної Одеси цього літа теж жваво обговорюється в ЗМІ. Один з матеріалів опубліковано в газеті «Вечерняя Одесса» (№41-42 від 25 травня 2023 року):  

У цей моніторинговий період активними є також теми зовнішньої політики (5%) через увагу до міжнародних новин та перспектив міжнародних позицій України після завершення війни та економіки і фінансів (4%) за рахунок обговорення невизначеності функціонування зернових коридорів у Чорному морі. 

Тематична група «інше» за звітний період дослідження видань Одеської області складає загалом 43% та представлена в усіх друкованих ЗМІ, що підлягали моніторингу, особливо у газетах «Курьер недели» (33 публікації) та «Чорноморські новини» (17 публікацій) за рахунок публікації оголошень та самореклами. Одеська експертна група констатує зниження інтересу до розважального контенту тематичної групи «Інше» (кросворди, анекдоти, астропрогнози тощо), зокрема в газеті «Одеське життя». 

Газета «Чорноморські новини», яка ініціювала цікаву традицію для підвищення рівня медіаграмотності населення під назвою «Фейк під носом», успішно її продовжує (№22 від 25 травня 2023 року): 

Жанри матеріалів

Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів (36%). 59 публікації – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі, що є сталою тенденцією протягом останніх хвиль моніторингу. 6% представлено аналітичними жанрами (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні у всіх виданнях, хоч одеська експертна група констатує зниження уваги до аналітики. Високий відсоток (майже 10%) аналітичних матеріалів представлено в «Чорноморських новинах», які традиційно є лідером у оприлюдненні аналітики. Подекуди місцеві медіа радують читачів жанрами інтерв‘ю (2%), рецензіями (2%) та художніми творами своїх дописувачів (7%). 

Тональність

Очевидним показником діяльності місцевих друкованих ЗМІ Одещини періоду війни стала підвищена емоційність їхньої тональності з настановами на позитивний життєствердний тон та віру у перемогу України, зокрема це стосується газет «Чорноморські новини» (4 матеріали), «Вечерняя Одесса» (2 матеріали), «Одеське життя» (1 матеріал), які прагнуть до будь-якого контенту додавати мажорності. Така тенденція є сталою вже протягом кількох хвиль моніторингу.    

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Місцеві ЗМІ Одещини демонструють загальну тенденцію до мінімального використання неідентифікованого контенту, що надзвичайно важливо в умовах війни, в основному зосереджуючись на публікації власного контенту (52%), хоча часом передруковують з посиланням важливі, на їхню думку, якісні матеріали інших ЗМІ (41%). При цьому загальний показник власного контенту не такий високий через публікацію тематичної групи «інше», де представлено значну кількість оголошень. 

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

У цілому онлайн видання Одещини демонструють дещо інші  тенденції у порівнянні з друкованими медіа щодо дотримання стандартів, роботи з джерелами та особливо – з тематичними наповненням. 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальний бал регіону щодо дотримання стандартів журналістики в онлайн виданнях – 10,39 балів з 12 можливих. Абсолютним лідером у цьому є сайт «Думская.net» (11,31), а аутсайдером – «048.ua» (9,56). Аутсайдер цього разу змінився, оскільки «048.ua» часто нехтує стандартами балансу думок, а також відокремленням фактів від думок та повнотою. 

Найслабшим місцем електронних місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок, цей показник продовжує знижуватися протягом вже кількох хвиль моніторингу – до 0,88 бала з можливих 2, і цей показник має тенденцію до зниження. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Загальний показних замовності в онлайн медіа Одещини цього разу – 2,8% (11 публікацій). 

Замовні публікації продовжують з‘являтися в «048.ua» (4 матеріали), «УСИonline» (3 матеріали), «Odessa.online» (3 матеріали), «Думская.net» (1 матеріал),.  При цьому комерційна джинса вдвічі перевищує показники політичної, яка представлена в «УСИonline» та «Odessa.online»: 

«Робота в Одесі: вакансії із зарплатою до 30 000 гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3600163/robota-v-odesi-vakansii-iz-zarplatou-do-30-000-griven), «Робота в Одесі: актуальні вакансії з зарплатнею до 30 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3601560/robota-v-odesi-aktualni-vakansii-z-zarplatneu-do-30-tisac-griven), «Робота в Одесі: п’ять вакансій із зарплатнею до 40 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3603232/robota-v-odesi-pat-vakansij-iz-zarplatneu-do-40-tisac-griven), «Робота в Одесі із зарплатою до 32 тисяч гривень: п’ять вакансій» («048.ua», https://www.048.ua/news/3603512/robota-v-odesi-iz-zarplatou-do-32-tisac-griven-pat-vakansij), «Верховний суд скасував рішення, яким громаду Одеси позбавили права власності на будинок Русова – справу направили на новий розгляд» («Odessa.online», https://odessa.online/uk/verhovnij-sud-ukrayini-skasuvav-rishennya-yakim-gromadu-odesi-pozbavili-prava-vlasnosti-na-budinok-rusova-spravu-napravili-na-novij-rozglyad/),  «Геннадій Труханов привітав одеситів зі святом останнього дзвоника (відео)» («Odessa.online», https://odessa.online/uk/gennadij-truhanov-privitav-odesitiv-zi-svyatom-ostannogo-dzvonika-video/),  «Президент “Гефест” виступив спонсором топового міжнародного Форуму GMF у Брюсселі» («Odessa.online»,https://odessa.online/uk/prezident-gefest-vistupiv-sponsorom-topovogo-mizhnarodnogo-forumu-gmf-u-bryusseli/), «Голова Одеської облради Григорій Діденко про роботу депутатів, зерновий коридор і політичні маніпуляції» («УСИonline», https://usionline.com/holova-odeskoi-oblrady-hryhorij-didenko-pro-robotu-deputativ-zernovyj-korydor-i-politychni-manipuliatsii/), «В Одесі провели великий ярмарок вакансій: кого шукають працедавці (фото)» («УСИonline», https://usionline.com/v-odesi-provely-velykyj-iarmarok-vakansij-koho-shukaiut-pratsedavtsi-foto/),  «Діалог мовою музики: в одеському Оперному запустять новий інтерактивний проєкт (фото)» («УСИonline», https://usionline.com/dialoh-movoiu-muzyky-v-odeskomu-opernomu-zapustiat-novyj-interaktyvnyj-proiekt-foto/), «Куди піти в Одесі: Монатік на відкритті Ibiza, мюзикл «Бомбосховище» і «Мавка.Шоу» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/kuda-poyti-v-odesse-monatik-na-otkrytii-ibiza-my-175852/ua/). 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Повністю відсутні проросійські меседжі, маніпуляції та фейки в місцевих електронних медіа. 

Теми

Онлайн видання Одещини демонструють інші тенденції, ніж друковані медіа регіону та привертають увагу читачів перш за все до такої тематики: кримінал, діяльність правоохоронних органів (26%), життя місцевої громади (23%), воєнні дії (21%). Цього разу звертає на себе увагу тематичне лідерство кримінальної проблематики в усіх місцевих онлайн ЗМІ Одещини. Кримінал/діяльність правоохоронних органів та рятівні операції завжди викликали зацікавленість онлайн медіа, цього разу звертає на себе увагу побутова злочинність та розшук зниклих дітей. 

Події  в сферах економіки та порятунку потерпілих представлені на рівні 5% від загальної тематики, життя в умовах війни і зовнішня політика — 3%. 

Тональність 

Тональність інформації в онлайн виданнях Одещини в цілому нейтральна. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Усі онлайн видання Одещини друкують в основному власний контент, посилаючись при цьому на іноземні ЗМІ, прес-релізи офіційних джерел в Україні. 

Висновок за результатами моніторингу

Друковані та онлайн ЗМІ Одещини продовжують працювати в умовах війни, демонструючи професіоналізм, безперервність роботи та патріотизм. Натомість якщо газети більшою мірою описують життя місцевої громади в стані війни, то онлайн медіа тепер демонструють увагу до кримінальної проблематики перш з все, також продовжуючи подавати детальну хроніку бойових дій. Констатуємо, що в друкованих медіа повністю відсутня замовність, яка поступово, але невпинно з‘являється в онлайн сегментів інформаційного поля Одещини.  

Моніторинг регіональних медіа, що проводиться Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, здійснювала одеська група ІДПО у складі: Олени Іванової, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, декана факультету журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Ольги Мойсеєвої, кандидата філологічних наук, медіаексперта. 

Контакти: 
координатор проекту Олена Іванова
телефон: 067 776 1 776, 
пошта: іvanova77aa@gmail.com, ivanova_aa@ukr.net

Моніторинг здійснюється за підтримки Українського медійного проекту Інтерньюз /USAID. Всі думки та висновки, що наведені в моніторингових звітах, є виключно відповідальністю експертної групи Інституту демократії ім. Пилипа Орлика і не обов’язково відображають точку зору Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Інтерньюз.

1 коментар до “Моніторинговий звіт за травень 2023 року – Одеська область

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *