Моніторинговий звіт за вересень 2023 року – Одеська область

Ця хвиля моніторингу регіональних медіа Одещини засвідчила, що тематика війни та бойових дій очевидно актуалізується друкованими медіа та продовжує визначати порядок денний онлайн-сегменту місцевих ЗМІ як пріоритетна проблемно-тематична сфера. Тематика криміналу та діяльності  правоохоронних органів для онлайн медіа продовжує бути цікавою у діапазоні від воєнних злочинів (ухилянти, корупціонери, коригувальники) до побутової злочинності та ДТП.  Цієї хвилі моніторингу порядок денний місцевих ЗМІ Одещини онлайн та друкованого сегментів значною мірою визначає експлікація суспільних реакцій місцевої громади на неефективне використання коштів місцевого бюджету (замість допомоги армії чи потерпілим – тендери на ремонт приміщень суду, прокуратури тощо).   В обидва сегменти місцевих медіа (онлайн та друковані ЗМІ)  повертається оприлюднення матеріалів з ознаками замовності,  політична і комерційна джинса. 

У вересні 2023 року експертна група ІДПО з Одеси дослідила контент чотирьох провідних друкованих видань та сайтів Одеської області. Для аналізу було обрано наступні медіа: газета «Вечерняя Одесса» (суспільно-політичне регіональне видання Одеської області), газета «Чорноморські новини» (громадсько-політична газета Одещини), газета «Одеське життя» (щотижнева газета Одеської області), газета «Кур‘єр тижня» (регіональний інформаційно-рекламний щотижневик, що охоплює райони Одещини: Ізмаїл, Кілія, Болград, Рені); сайт «Думская.net» https://dumskaya.net/, сайт «Odessa.online» https://odessa.online, сайт «048.ua» https://www.048.ua/, сайт «УСИonline» https://usionline.com/.  Газета «Кур‘єр тижня» цього разу представлена у моніторингу онлайновою версією матеріалів, оскільки через складну безпекову ситуацію в Ізмаїльському регіоні повноцінний друкований випуск газети було затримано. 

За період з 18 по 24 вересня 2023 року загалом оцінено 150 публікацій у друкованих виданнях і 400 дописів на сайтах. 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

Моніторинг стандартів журналістики

Якість місцевого медіаконтенту з огляду на дотримання базових стандартів журналістики в одеському регіоні продовжує залишатися на сталих середніх позиціях. Оцінка професійності одеських місцевих видань у вересні 2023 року становить 9,61 з максимально можливих 12 балів, що трохи нижче показника попередньої хвилі (9,88). Серед проаналізованих видань дві газети пропонують читачам більш якісний контент: «Чорноморські новини» (9,88) та «Кур‘єр тижня» – 10 балів. Найнижчий показник дотримання стандартів має «Вечірня Одеса» – 9,06 балів. Лідери та аутсайдери за цими критеріями змінили позиції, хоч розрив між ними не суттєвий. 

При цьому неупередженість у формуванні погляду на соціальну реальність, що забезпечується через демонстрацію балансу позицій, має найнижчі показники – 0,98 бала.  Звертаємо увагу, що  найретельніше цього стандарту дотримуються «Чорноморські новини» (1,31 бал), що підтверджує попередні тенденції. Найнижчим цей показник є у «Одеського життя» – 0,81 бала. Такий стандарт якісної журналістики як відокремлення фактів від думок знаходиться на рівні 1,59 з 2 максимально можливих балів, що повністю підтверджує тенденцію з попередніх хвиль моніторингу. У цьому контексті газета «Вечірня Одеса» відстає від колег.   

Стандарт достовірності витримується місцевими виданнями на високому  рівні – 1,66 балів. Порушується він в основному за рахунок видань «Чорноморські новини» та «Вечірня Одеса» (1,56 балів), що залишається сталим з попереднього періоду моніторингу. Традиційно ці видання «спеціалізуються» на публіцистичному форматі викладу інформації, вважаючи доречним транслювати міркування та факти без посилання на джерела. Стандарт повноти дотримано на рівні 1,42 бали, що дещо нижче, ніж у попередні хвилі моніторингу.  Стандарт «відсутність мови ворожнечі» традиційно витримується в місцевих ЗМІ (1,97 балів), як і стандарт доступності (1,98 балів). 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

​​Частка матеріалів з ознаками замовності у загальному потоці місцевих видань Одеської області, які досліджувались у вересні 2023 року, цієї моніторингової хвилі складає 4%, хоч минулого разу експертна група фіксувала відсутність джинси у друкованих ЗМІ. При цьому матеріалів протокольно-офіційного характеру – 8 публікацій (5,3%), де абсолютним лідером є «Чорноморські новини» (19,4%). Ця тенденція зберігається з минулого моніторингового звіту.

Замовні матеріали присутні в газетах «Вечірня Одеса» (5 публікацій, комерційна і політична) та «Одеське життя» (1 публікація, комерційна). Нижче подаємо приклади таких публікацій із зазначених ЗМІ, які підтверджують тенденцію повернення джинси на шпальти місцевих медіа. 

«Вечірня Одеса» (№75-76 від 21 вересня 2023 року):

«Одеське життя» (№38 від 20 вересня 2023 року):

Матеріалів рекламного характеру без маркування цього разу нема, оскільки основна частка немаркованої реклами припадала на видання «Кур‘єр тижня», яке цього разу не вийшло вчасно у друкованій версії, а в онлайновому форматі немаркована реклама відсутня. 

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Експертна група вважає, що журналісти друкованих видань одеського регіону в умовах війни не використовують методи маніпуляції у висвітленні складних і чутливих тем, залишаючись відданими інтересам держави та своєї аудиторії як громадян України. 

Теми

Ця хвиля моніторингу підтвердила сталість уваги місцевих ЗМІ Одещини до життя місцевої громади (24%), на другому місці – тема великої війни та військових дій (17%), що вперше фіксується експертною групою як одна з провідних проблемно-тематичних ліній. Економіка та фінанси, спорт, історія і краєзнавство та культура (7-8%) продовжують вже описану раніше тенденцію. Ці тематичні групи і попереднього разу мали першість. Інтерес до життя в умовах війни продовжує залишатися на рівні 2%.  

Цікаву ідею останнім часом реалізує газета «Вечірня Одеса». Під рубрикою «Мой двор» на шпальтах видання з‘являються публіцистичні матеріали-спогади про стару Одесу. Авторами таких публікацій виступає одеська інтелігенція, яка прагне зберегти для нащадків образ Одеси свого дитинства та юності середини минулого століття. На думку одеської експертної групи, ефектом таких публікацій, що зберігають історичну пам‘ять і формують відчуття причетності до «свого» контексту, є те, що одеські ЗМІ протистоять тенденції зречення свого коріння, манкуртизації, яка з‘явилася останнім часом в Україні. Один з таких матеріалів у газеті «Вечірня Одеса» – «На окраинах Одессы» (№75-76 від 21 вересня 2023 року): 

Велика війна, яка перебуває у фокусі уваги друкованих ЗМІ Одещини, постає зокрема як розмова про мотивацію допомоги Україні з боку світової спільноти. Один з таких матеріалів опубліковано в газеті «Вечірня Одеса» під назвою «Почему американцы помогают Украине» (№75-76 від 21 вересня 2023 року): 

Тематична група «інше» за звітний період дослідження видань Одеської області складає загалом 17%.  Одеська експертна група констатує зниження інтересу до розважального контенту тематичної групи «Інше» (кросворди, анекдоти, астропрогнози тощо). 

Газета «Чорноморські новини» продовжує цікаву традицію для підвищення рівня медіаграмотності населення під назвою «Фейк під носом» (№38 від 14 вересня 2023 року).  

Жанри матеріалів

Очевидним є переважання інформаційних жанрів над іншими групами журналістських жанрів (54%). 81 публікація – це новини, замітки, замітки з коментарем, звіти та репортажі, що є сталою тенденцією протягом останніх хвиль моніторингу, яка при цьому посилюється у друкованих ЗМІ. 13% представлено аналітичними жанрами (стаття, огляд, кореспонденція), які присутні не у всіх виданнях, серед яких лідирують «Чорноморські новини», а не використовує потенціал аналітики зовсім за звітній період видання «Одеське життя». Велика частка аналітики у «Чорноморських новинах» продовжує підтверджувати статус цього ЗМІ як лідера в оприлюдненні думок, міркувань і позицій (11 матеріалів). Подекуди місцеві медіа радують читачів жанрами інтерв‘ю (5%), протокольними матеріалами (3%) та художніми жанрами (9%). 

Тональність

Очевидним показником діяльності місцевих друкованих ЗМІ Одещини періоду війни стала підвищена емоційність їхньої тональності з настановами на позитивний життєствердний тон та віру у перемогу України, зокрема це стосується газет «Чорноморські новини» (2 матеріали), «Вечірня Одеса» (3 матеріали), які прагнуть до будь-якого контенту додавати мажорності. Така тенденція є сталою вже протягом кількох хвиль моніторингу.    

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Місцеві ЗМІ Одещини демонструють загальну тенденцію до мінімального використання неідентифікованого контенту (6%) за рахунок прогнозів погоди та астропрогнозів, в основному зосереджуючись на публікації власного контенту (61%), хоча часом передруковують з посиланням важливі, на їхню думку, якісні матеріали інших ЗМІ (33%). Уникає неідентифікованого контенту газета «Чорноморські новини». 

ОНЛАЙНОВІ ВИДАННЯ

У цілому онлайн видання Одещини демонструють ті ж тенденції, що й друковані медіа щодо дотримання стандартів, роботи з джерелами та особливо – з тематичними наповненням, що відрізняється від показників минулих хвиль моніторингу, коли ці тенденції різнилися. 

Моніторинг стандартів журналістики

Загальний бал регіону щодо дотримання стандартів журналістики в онлайн виданнях – 9,73 бали з 12 можливих, що дещо нижче за показник попередньої хвилі моніторингу (10,39). Абсолютним лідером у цьому є сайт «Думская.net» (9,88), а аутсайдером – «УСИonline» (9,63), хоч різниця тут – несуттєва. Аутсайдер цього разу змінився, оскільки «УСИonline» часто нехтує стандартами, перш за все достовірністю.  

Найслабшим місцем електронних місцевих ЗМІ Одеського регіону є баланс думок, цей показник продовжує знижуватися протягом вже кількох хвиль моніторингу – до 0,91 бала з можливих 2, і цей показник залишається сталим протягом кількох хвиль моніторингу. 

Моніторинг матеріалів із ознаками замовності і неналежно маркованої реклами 

Загальний показних замовності в онлайн медіа Одещини цього разу – 3,3% (13 публікацій). Одеська експертна група констатує повернення джинси в одеські ЗМІ, що особливо помітно в сегменті онлайн видань.  

Замовні публікації продовжують з‘являтися в «048.ua» (6 матеріалів), «Odessa.online» (2 матеріали), «Думская.net» (5 матеріалів).  При цьому комерційна джинса майже вдвічі перевищує показники політичної. «048.ua» спеціалізується на комерційній замовності, а «Odessa.online» та «Думская.net» – на політичній: 

«В Одесі шукають кондитерів, вантажників та енергетиків: вакансії» («048.ua», https://www.048.ua/news/3661871/v-odesi-sukaut-konditeriv-vantaznikiv-ta-energetikiv-vakansii); «Робота в Одесі: актуальні вакансії з зарплатнею до 30 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3662971/robota-v-odesi-aktualni-vakansii-z-zarplatneu-do-30-tisac-griven), «Робота в Одесі: актуальні вакансії з зарплатнею до 40 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3664193/robota-v-odesi-aktualni-vakansii-z-zarplatneu-do-40-tisac-griven), «Робота для водіїв в Одесі: свіжі вакансії із зарплатою до 120 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3664763/robota-dla-vodiiv-v-odesi-svizi-vakansii-iz-zarplatou-do-120-tisac-griven), «Робота для чоловіків в Одесі: п’ять варіантів із зарплатою до 50 тисяч гривень» («048.ua», https://www.048.ua/news/3664953/robota-dla-colovikiv-v-odesi-pat-variantiv-iz-zarplatou-do-50-tisac-griven), «Смак розкішного життя: скільки коштують та як виглядають найдорожчі в Одесі квартири» («048.ua», https://www.048.ua/news/3664979/smak-rozkisnogo-zitta-skilki-kostuut-ta-ak-vigladaut-najdorozci-v-odesi-kvartiri); «В одеській мерії обговорили питання допомоги військовим» («Odessa.online», https://odessa.online/uk/v-odeskij-meriyi-obgovorili-pitannya-dopomogi-vijskovim/), «Одеській бригаді тероборони передали 10 пікапів, а також 10 човнів з моторами та ремкомплектами» («Odessa.online», https://odessa.online/uk/odeskij-brigadi-teroboroni-peredali-10-pikapiv-a-takozh-10-chovniv-z-motorami-ta-remkomplektami/); «Депутати Одеської облради підготували звернення до президента і Ради з проханням не забирати кошти у місцевих бюджетів» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/evropeyskaya-solidarnost-podgotovila-obrashcheni-178842/ua/), «Новий Міжнародний ліцей від STUDY.UA в Одесі успішно відкрився 1 вересня» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/noviy-mizhnarodniy-litcey-vid-study-ua-v-odesi-u-178890/ua/), «Одеська міськрада знайшла гроші для військових, зняла з «Міськзелентресту» шість мільйонів, але не змогла скасувати початок ремонту Київського суду» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/byudzhetnaya-komissiya-nashla-dengi-voennym-snya-178935/ua/), «Куди піти в Одесі: «Маніфест миру», Late Summer Jazz і фестиваль вуличної їжі»  («Думская.net», https://dumskaya.net/news/kuda-poyti-v-odesse-manifest-mira-forum-o-proble-178933/ua/), «Одеська облрада витрачає 40 млн на рік на зарплату апарату: тільки на святкові премії піде 11 млн бюджетних гривень» («Думская.net», https://dumskaya.net/news/odeska-oblrada-vitrachae-40-mln-na-rik-na-zarpla-178944/ua/).

Матеріали з ознаками пропаганди та маніпуляцій

Повністю відсутні проросійські меседжі, маніпуляції та фейки в місцевих електронних медіа. 

Теми

Онлайн видання Одещини демонструють такі тематичні тенденції та привертають увагу читачів перш за все до такої тематики: кримінал, діяльність правоохоронних органів (25%), життя місцевої громади (23%), воєнні дії (20%). Ці показники є тотожними дві хвилі моніторингу поспіль. Цього разу звертає на себе увагу тематичне лідерство кримінальної проблематики в усіх місцевих онлайн ЗМІ Одещини. Кримінал/діяльність правоохоронних органів та рятівні операції завжди викликали зацікавленість онлайн медіа, цього разу звертає на себе увагу також побутова злочинність та ДТП. 

Події  щодо надзвичайних ситуацій та порятунку потерпілих представлені на рівні 7% від загальної тематики, життя в умовах війни та економіка — 5%. 

Тональність 

Тональність інформації в онлайн виданнях Одещини в цілому нейтральна. 

Співвідношення власного, запозиченого та неідентифікованого контенту

Усі онлайн видання Одещини друкують в основному власний контент, посилаючись при цьому на іноземні ЗМІ, пресрелізи офіційних джерел в Україні. 

Висновок за результатами моніторингу

Друковані та онлайн ЗМІ Одещини дещо переформатовують свою інформаційну діяльність порівняно з попередніми періодами. Якщо життя місцевої громади в стані війни продовжує перебувати в ТОПі журналістських публікацій, то тема великої війни та бойових дій пересувається також на перші позиції в порядку денному місцевих медіа. Зокрема журналістів тепер цікавлять геополітичні аспекти російсько-української війни, тактика і стратегія проведення військових операцій, осмислення поточного та наступних етапів великої війни тощо. Онлайн медіа продовжують весняну тенденцію щодо уважного погляду на кримінальну проблематику перш за все та хронікування подій війни і бойових операцій ЗСУ. Констатуємо, що в друковані медіа повернулася замовність, яка представлена і в онлайн сегменті інформаційного поля Одещини. Ця хвиля моніторингу продемонструвала, що онлайн видання Одещини та друковані ЗМІ регіону працюють в унісон, демонструючи схожі тенденції щодо дотримання стандартів, роботи з джерелами та тематичним наповненням, що відрізняється від показників минулих хвиль моніторингу.

Олена Іванова,
координаторка одеської експертної групи Інституту демократії ім. Пилипа Орлика. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *